EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:116:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 116, 2019. gada 3. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 116

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

62. gadagājums
2019. gada 3. maijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/686 (2019. gada 16. janvāris), ar ko, ievērojot Padomes Direktīvu 91/477/EEK, nosaka sīki izstrādātu kārtību, kā sistemātiski veikt ar šaujamieroču pārvešanu Savienībā saistītās informācijas apmaiņu, izmantojot elektroniskus līdzekļus ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/687 (2019. gada 2. maijs), ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas, kas veikta, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1036 11. panta 2. punktu, nosaka galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes ar organisku pārklājumu pārklātu tērauda izstrādājumu importam

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/688 (2019. gada 2. maijs), ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas, kas veikta, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1037 18. pantu, nosaka galīgo kompensācijas maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes ar organisku pārklājumu pārklātu tērauda izstrādājumu importam

39

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/689 (2019. gada 16. janvāris) par izmēģinājuma projektu, ar ko, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu, īsteno konkrētus administratīvās sadarbības noteikumus, kas izklāstīti Padomes Direktīvā 91/477/EEK ( 1 )

75

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/690 (2019. gada 30. aprīlis) par pasākumu, ko Zviedrija veikusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/42/EK, lai aizliegtu laist tirgū vējturbīnas modeli SWT-2.3-101 un modeli SWT-3.0-113 un lai atsauktu tirgū jau laistās iekārtas (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 3118)  ( 1 )

78

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2019/691 (2019. gada 2. maijs), ar ko ekonomikas dalībniekiem saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2018/574 4. panta 5. punktu ļauj izmantot cita ID izdevēja pakalpojumus ( 1 )

80

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top