EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:246:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 246, 2018. gada 2. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 246

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 2. oktobris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/1467 (2018. gada 27. jūlijs), ar kuru Deleģēto regulu (ES) 2016/1675, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849, groza attiecībā uz Pakistānas iekļaušanu pielikuma I punkta tabulā ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1468 (2018. gada 1. oktobris), ar kuru groza Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 461/2013, ar ko nosaka galīgo kompensācijas maksājumu dažu Indijas izcelsmes polietilēntereftalāta (PET) veidu importam

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1469 (2018. gada 1. oktobris), ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1036 11. panta 2. punktam nosaka galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Krievijas un Ukrainas izcelsmes dzelzs vai tērauda bezšuvju cauruļvadu un cauruļu importam

20

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES, Euratom) 2018/1470 (2018. gada 28. septembris), ar ko ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli, ko izvirzījusi Vācijas Federatīvā Republika

45

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2018/1471 (2018. gada 19. septembris) par ierosināto pilsoņu iniciatīvu “APTURĒT KRĀPŠANOS ar ES LĪDZEKĻIEM un to ļaunprātīgu izmantošanu: ieviest labāku lēmumu, īstenošanas un sankciju kontroli” (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 6077)

46

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top