EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:194:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 194, 2018. gada 31. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 194

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 31. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2018/1069 (2018. gada 26. jūlijs) par to, lai Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu protokolu, ar kuru īsteno Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Kotdivuāras Republiku (2018–2024)

1

 

 

Protokols, ar kuru īsteno Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Kotdivuāras Republiku (2018–2024)

3

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2018/1070 (2018. gada 26. jūlijs), ar kuru groza Regulu (ES) 2017/1970, ar ko 2018. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā

21

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2018/1071 (2018. gada 30. jūlijs), ar kuru īsteno 2. panta 3. punktu Regulā (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, un ar kuru atceļ Īstenošanas regulu (ES) 2018/468

23

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2018/1072 (2018. gada 30. jūlijs), ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

27

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2018/1073 (2018. gada 30. jūlijs), ar ko īsteno 21. panta 2. punktu Regulā (ES) 2016/44 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

30

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2018/1074 (2018. gada 30. jūlijs), ar ko īsteno Regulu (ES) 2017/1509 par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

32

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1075 (2018. gada 27. jūlijs), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū atjauno apstiprinājumu darbīgajai vielai Ampelomyces quisqualis (celms AQ10) kā zema riska darbīgai vielai un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

36

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1076 (2018. gada 30. jūlijs), ar ko Regulu (ES) Nr. 37/2010 groza, lai vielu izoflurāns klasificētu pēc tās atlieku maksimāli pieļaujamā daudzuma ( 1 )

41

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1077 (2018. gada 30. jūlijs), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 808/2014, ar kuru paredz noteikumus, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

44

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1078 (2018. gada 30. jūlijs), ar ko nosaka tehnisko rezervju un pamata pašu kapitāla aprēķināšanas tehnisko informāciju pārskatu sniegšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā ar atsauces datumiem no 2018. gada 30. jūnija līdz 2018. gada 29. septembrim ( 1 )

47

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1079 (2018. gada 30. jūlijs) par atļauju Bacillus subtilis DSM 28343 preparātu izmantot par barības piedevu atšķirtiem sivēniem (atļaujas turētājs Lactosan GmbH & Co. KG) ( 1 )

131

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1080 (2018. gada 30. jūlijs) par atļauju Bacillus subtilis DSM 29784 preparātu izmantot par barības piedevu mazāk svarīgu sugu gaļas mājputniem un mazāk svarīgu sugu dējējmājputniem (atļaujas turētājs Adisseo France SAS) ( 1 )

134

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1081 (2018. gada 30. jūlijs) par atļauju Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) preparātu izmantot par barības piedevu nobarojamām cūkām (atļaujas turētājs Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, ko pārstāv Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Eiropas pārstāvniecības birojs) ( 1 )

137

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2018/1082 (2018. gada 30. jūlijs), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2016/610 par Eiropas Savienības militāru apmācības misiju Centrālāfrikas Republikā

140

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2018/1083 (2018. gada 30. jūlijs), ar ko groza Vienoto rīcību 2008/851/KĀDP par Eiropas Savienības militāro operāciju ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas, un atturēt no šādiem nodarījumiem

142

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2018/1084 (2018. gada 30. jūlijs), ar ko atjaunina to personu, grupu un vienību sarakstu, kurām piemēro 2., 3. un 4. pantu Kopējā nostājā 2001/931/KĀDP par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu, un ar ko atceļ Lēmumu (KĀDP) 2018/475

144

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2018/1085 (2018. gada 30. jūlijs), ar ko groza Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

147

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (KĀDP) 2018/1086 (2018. gada 30. jūlijs), ar ko īsteno Lēmumu (KĀDP) 2015/1333 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

150

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2018/1087 (2018. gada 30. jūlijs), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2016/849 par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

152

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

*

Tādas EPN komitejas Lēmums Nr. 1/2018, kas izveidota ar Ekonomisko partnerattiecību pagaidu nolīgumu starp Kotdivuāru, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses (2018. gada 22. marts), par EPN komitejas reglamenta pieņemšanu [2018/1088]

158

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top