EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:261:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 261, 2017. gada 11. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 261

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 11. oktobris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2017/1836 (2017. gada 10. oktobris), ar ko groza Regulu (ES) 2017/1509 par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1837 (2017. gada 28. septembris), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Pera dell'Emilia Romagna (AĢIN))

16

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/1838 (2017. gada 10. oktobris), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2016/849 par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

17

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/1839 (2017. gada 9. oktobris), ar ko groza Īstenošanas lēmumu 2013/426/ES par pasākumiem, lai nepieļautu Āfrikas cūku mēra vīrusa ienešanu Savienībā no dažām trešām valstīm vai trešo valstu teritoriju daļām, kurās ir apstiprināta minētās slimības klātbūtne, un ar kuru atceļ Lēmumu 2011/78/ES (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 6672)  ( 1 )

22

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/1840 (2017. gada 9. oktobris), ar ko attiecībā uz piemērošanas termiņu groza Lēmumu 2008/866/EK par neatliekamajiem pasākumiem, ar ko pārtrauc lietošanai pārtikā paredzētu konkrētu gliemeņu importu no Peru (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 6719)  ( 1 )

24

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/1841 (2017. gada 10. oktobris), ar ko groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/247 par aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 6886)  ( 1 )

26

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Lēmumā (ES, Euratom) 2017/46 (2017. gada 10. janvāris) par komunikācijas un informācijas sistēmu drošību Eiropas Komisijā ( OV L 6, 11.1.2017. )

31

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top