EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:182:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 182, 2017. gada 13. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 182

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 13. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/1259 (2017. gada 19. jūnijs), ar ko aizstāj I, II, III un IV pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/1260 (2017. gada 19. jūnijs), ar ko aizstāj I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1896/2006, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru

20

 

*

Komisijas Regula (ES) 2017/1261 (2017. gada 12. jūlijs), ar ko Regulu (ES) Nr. 142/2011 groza attiecībā uz dažu kausētu tauku alternatīvu pārstrādes metodi ( 1 )

31

 

*

Komisijas Regula (ES) 2017/1262 (2017. gada 12. jūlijs), ar ko Regulu (ES) Nr. 142/2011 groza attiecībā uz lauksaimniecības dzīvnieku kūtsmēsliem, kurus izmanto par kurināmo dedzināšanas iekārtās ( 1 )

34

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1263 (2017. gada 12. jūlijs), ar ko atjaunina sarakstu, kurā uzskaitītas invazīvās svešzemju sugas, kas rada bažas Savienībai, un kurš atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1143/2014 izveidots ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/1141

37

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1264 (2017. gada 12. jūlijs), ar kuru nosaka piešķīruma koeficientu, kas piemērojams daudzumiem, par kuriem importa licenču pieteikumi iesniegti laikposmā no 2017. gada 30. jūnija līdz 7. jūlijam saskaņā ar tarifa kvotu kukurūzai, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 969/2006

40

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/1265 (2017. gada 11. jūlijs), ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 4686)  ( 1 )

42

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top