EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:138:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 138, 2017. gada 25. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 138

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 25. maijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2017/890 (2017. gada 24. maijs), ar ko īsteno 17. panta 1. punktu Regulā (ES) Nr. 224/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Centrālāfrikas Republikā

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/891 (2017. gada 13. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 papildina attiecībā uz sodiem, kas piemērojami minētajās nozarēs, un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011

4

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/892 (2017. gada 13. marts), ar ko nosaka noteikumus par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 piemērošanu attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari

57

 

*

Komisijas Regula (ES) 2017/893 (2017. gada 24. maijs), ar ko attiecībā uz noteikumiem par pārstrādātām dzīvnieku olbaltumvielām groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001 I un IV pielikumu, kā arī Komisijas Regulas (ES) Nr. 142/2011 X, XIV un XV pielikumu ( 1 )

92

 

*

Komisijas Regula (ES) 2017/894 (2017. gada 24. maijs), ar ko attiecībā uz genotipa noteikšanu aitām groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001 III un VII pielikumu ( 1 )

117

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/895 (2017. gada 24. maijs) par atļauju no Komagataella pastoris (CECT 13094) iegūtu 3-fitāzes preparātu lietot par barības piedevu gaļas cāļiem un dējējvistām (atļaujas turētājs Fertinagro Nutrientes S.L.) ( 1 )

120

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/896 (2017. gada 24. maijs) par atļauju no Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) iegūtas 6-fitāzes preparātu (cietā veidā) lietot par barības piedevu visu sugu mājputniem un visu sugu cūkām (izņemot zīdāmus sivēnus) (atļaujas turētājs – Danisco (UK) Ltd) ( 1 )

123

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/897 (2017. gada 24. maijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

126

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva (ES) 2017/898 (2017. gada 24. maijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu II pielikuma C papildinājumu, lai pieņemtu rotaļlietās izmantotu ķīmisko vielu īpašas robežvērtības attiecībā uz bisfenolu A ( 1 )

128

 

 

LĒMUMI

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2017/899 (2017. gada 17. maijs) par 470–790 MHz frekvenču joslas izmantošanu Savienībā

131

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2017/900 (2017. gada 22. maijs) par to, lai izveidotu LES 50. panta ad hoc darba grupu, ko vada Padomes Ģenerālsekretariāts

138

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (KĀDP) 2017/901 (2017. gada 24. maijs), ar ko īsteno Lēmumu 2013/798/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Centrālāfrikas Republiku

140

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/902 (2017. gada 23. maijs), ar ko izveido to Savienības inspektoru sarakstu, kuri drīkst veikt inspekcijas atbilstoši Padomes Regulai (EK) Nr. 1224/2009 (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 3252)

143

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/903 (2017. gada 23. maijs), ar kuru groza Lēmumu 2011/163/ES, ar ko apstiprina plānus, ko saskaņā ar Padomes Direktīvas 96/23/EK 29. pantu iesniegušas trešās valstis (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 3324)  ( 1 )

189

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top