EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:067:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 67, 2017. gada 14. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 67

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 14. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2017/434 (2017. gada 13. februāris) par to, lai Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Sadarbības nolīgumu par partnerību un attīstību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Afganistānas Islāma Republiku, no otras puses

1

 

 

Sadarbības nolīgums par partnerību un attīstību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Afganistānas Islāma Republiku, no otras puses

3

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2017/435 (2017. gada 28. februāris) par to, lai noslēgtu Nolīgumu, ar kuru otro reizi groza Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas parakstīts Kotonū 2000. gada 23. jūnijā un pirmo reizi grozīts Luksemburgā 2005. gada 25. jūnijā

31

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2017/436 (2017. gada 6. marts) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Čīles Republiku par bioloģisko produktu tirdzniecību

33

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2017/437 (2017. gada 13. marts), ar kuru īsteno Regulu Nr. (ES) 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

34

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/438 (2017. gada 13. marts), ar ko attiecībā uz darbīgās vielas abamektīna apstiprināšanas nosacījumiem groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

67

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/439 (2017. gada 13. marts) par atļauju no Escherichia coli iegūtu L-lizīna sulfātu lietot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem ( 1 )

70

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/440 (2017. gada 13. marts) par atļauju lietot Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) un Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) preparātu par barības piedevu gaļas cāļiem, dējējvistām, retāk audzētu sugu gaļas mājputniem un retāk audzētu sugu dējējmājputniem (atļaujas turētājs Danisco (UK) Ltd., veic uzņēmējdarbību kā Danisco Animal Nutrition) ( 1 )

74

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/441 (2017. gada 13. marts), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1210/2003 par konkrētiem īpašiem ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas un finanšu sakariem ar Irāku

78

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/442 (2017. gada 13. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

80

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2017/443 (2017. gada 6. marts), ar ko nosaka nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem attiecīgajās ANO Eiropas Ekonomikas komisijas komitejās attiecībā uz priekšlikumiem par grozījumiem ANO Noteikumos Nr. 3, 4, 6, 7, 13, 19, 23, 27, 28, 38, 39, 43, 45, 50, 69, 70, 73, 75, 77, 79, 83, 87, 91, 98, 99, 101, 104, 107, 109, 110, 112, 118, 119, 123 un 138, kā arī attiecībā uz vienu priekšlikumu par grozījumiem Konsolidētajā rezolūcijā par transportlīdzekļu konstrukciju (R.E.3), izmantojot pamatnostādnes par kiberdrošību un datu aizsardzību

82

 

*

Eiropadomes Lēmums (ES, Euratom) 2017/444 (2017. gada 9. marts), ar ko ievēl Eiropadomes priekšsēdētāju

87

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/445 (2017. gada 13. marts), ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

88

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top