Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:042:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 42, 2017. gada 18. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 42

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 18. februāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2017/284 (2017. gada 17. februāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 314/2004 par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Zimbabvi

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/285 (2017. gada 15. februāris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

5

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/286 (2017. gada 17. februāris), ar ko Deleģēto regulu (ES) 2016/1613 groza attiecībā uz lopkopjiem zemestrīces skartajos Itālijas reģionos

7

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/287 (2017. gada 17. februāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

9

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/288 (2017. gada 17. februāris), ar ko groza Lēmumu 2011/101/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Zimbabvi

11

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/289 (2017. gada 17. februāris), ar kuru groza Lēmumu (KĀDP) 2015/2005, ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim Afganistānā

13

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2017/290 (2017. gada 17. februāris), ar ko groza Lēmumā 2009/935/TI ietverto to trešo valstu un organizāciju sarakstu, ar kurām Eiropols slēdz nolīgumus

17

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

*

Eiropas Savienības un Šveices Apvienotās gaisa transporta komitejas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumu par gaisa transportu, Lēmums Nr. 2/2016 (2016. gada 8. decembris), ar ko aizstāj pielikumu Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumam par gaisa transportu [2017/291]

19

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Regulā (ES) Nr. 1357/2014 (2014. gada 18. decembris), ar ko aizstāj III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu ( OV L 365, 19.12.2014. )

43

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top