EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:036:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 36, 2017. gada 11. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 36

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 11. februāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2017/232 (2017. gada 7. februāris) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kiribati Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu

1

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2017/233 (2017. gada 7. februāris) par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Māršala salām par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu

3

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2017/234 (2017. gada 7. februāris) par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Mikronēzijas Federatīvajām Valstīm par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu

5

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2017/235 (2017. gada 7. februāris) par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Zālamana salām par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu

7

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) 2017/236 (2017. gada 10. februāris) par atteikumu uz pārtikas produktiem atļaut veselīguma norādi, kura attiecas uz slimības riska samazināšanu ( 1 )

9

 

*

Komisijas Regula (ES) 2017/237 (2017. gada 10. februāris), ar ko groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem ( 1 )

12

 

*

Komisijas Regula (ES) 2017/238 (2017. gada 10. februāris), ar ko groza VI pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem

37

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/239 (2017. gada 10. februāris), ar ko apstiprina darbīgo vielu oksatiapiprolīnu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

39

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/240 (2017. gada 10. februāris) par Satureja montana L. ēteriskās eļļas neapstiprināšanu par pamatvielu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū ( 1 )

43

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/241 (2017. gada 10. februāris) par Origanum vulgare L. ēteriskās eļļas neapstiprināšanu par pamatvielu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū ( 1 )

45

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/242 (2017. gada 10. februāris), ar ko sāk pārskatīt Īstenošanas regulu (ES) 2016/184 un (ES) 2016/185 (ar ko galīgo kompensācijas un antidempinga maksājumu, kas noteikts tādu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu) importam, kuru izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā vai kuri nosūtīti no Ķīnas Tautas Republikas, attiecina arī uz to kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu) importu, kuri nosūtīti no Malaizijas un Taivānas, neatkarīgi no tā, vai tiem deklarēta Malaizijas un Taivānas izcelsme), lai noteiktu, vai var piešķirt atbrīvojumu no šo pasākumu piemērošanas vienam Malaizijas ražotājam eksportētājam, atceltu antidempinga maksājumu attiecībā uz šā ražotāja eksportētāja veikto importu un šā ražotāja eksportētāja veiktajam importam piemērotu reģistrāciju

47

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/243 (2017. gada 10. februāris), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 686/2012 attiecībā uz otro ziņotāju dalībvalsti par darbīgo vielu metaldehīdu ( 1 )

53

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/244 (2017. gada 10. februāris), ar ko neatjauno darbīgās vielas linurona apstiprinājumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un ar ko groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

54

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/245 (2017. gada 10. februāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

57

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2017/246 (2017. gada 7. februāris), ar ko izklāsta Ieteikumu par iekšējo robežu pagaidu kontroles pagarināšanu ārkārtas apstākļos, kas apdraud Šengenas zonas vispārējo darbību

59

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/247 (2017. gada 9. februāris) par aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 1044)  ( 1 )

62

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top