EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:352:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 352, 2016. gada 23. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 352

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 23. decembris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/2370 (2016. gada 14. decembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/34/ES groza attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību ( 1 )

1

 

 

LĒMUMI

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2016/2371 (2016. gada 14. decembris) par turpmāku makrofinansiālo palīdzību Jordānijas Hāšimītu Karalistei

18

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2016/2372 (2016. gada 19. decembris), ar ko 2017. gadam nosaka dažu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas Melnajā jūrā

26

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2016/2373 (2016. gada 22. decembris), ar kuru īsteno 2. panta 3. punktu Regulā (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, un ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2016/1127

31

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/2374 (2016. gada 12. oktobris), ar kuru izveido izmetumu plānu dažām bentiskajām zvejniecībām, kas darbojas dienvidrietumu ūdeņos

33

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/2375 (2016. gada 12. oktobris), ar kuru izveido izmetumu plānu dažām bentiskajām zvejniecībām, kas darbojas ziemeļrietumu ūdeņos

39

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/2376 (2016. gada 13. oktobris), ar kuru izveido izmetumu plānu divvāku gliemju Venus spp. zvejniecībām Itālijas teritoriālajos ūdeņos

48

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/2377 (2016. gada 14. oktobris), ar ko groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 1394/2014, ar kuru izveido izmetumu plānu dažām pelaģiskajām zvejniecībām, kas darbojas dienvidrietumu ūdeņos

50

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2378 (2016. gada 21. decembris), ar ko Regulu (EK) Nr. 1484/95 groza attiecībā uz reprezentatīvo cenu noteikšanu mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī ovalbumīnam

52

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2379 (2016. gada 22. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

55

 

 

LĒMUMI

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2016/2380 (2016. gada 13. decembris), ar ko pagarina Eiropas Savienības Pārraudzības misijas Gruzijā (EUMM Georgia) vadītāja pilnvaru termiņu (EUMM GEORGIA/1/2016)

57

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2016/2381 (2016. gada 14. decembris), ar kuru pagarina Eiropas Savienības KDAP misijas Mali (EUCAP Sahel Mali) vadītāja pilnvaru termiņu (EUCAP Sahel Mali/2/2016)

59

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/2382 (2016. gada 21. decembris), ar ko izveido Eiropas Drošības un aizsardzības koledžu (EDAK) un atceļ Lēmumu 2013/189/KĀDP

60

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/2383 (2016. gada 21. decembris) par Savienības atbalstu Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras darbībām, ko veic kodoldrošības jomās, kā arī īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai

74

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/2384 (2016. gada 22. decembris), ar ko atjaunina to personu, grupu un vienību sarakstu, kurām piemēro 2., 3. un 4. pantu Kopējā nostājā 2001/931/KĀDP par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu, un ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2016/1136

92

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top