EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:340:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 340, 2016. gada 15. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 340

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 15. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Paziņojums par to, lai provizoriski piemērotu Ekonomisko partnerattiecību pagaidu nolīgumu starp Ganu, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses

1

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/2250 (2016. gada 4. oktobris), ar kuru izveido izmetumu plānu dažām bentiskajām zvejniecībām, kas darbojas Ziemeļjūrā un Savienības ūdeņos ICES IIa rajonā

2

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/2251 (2016. gada 4. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem riska mazināšanas metodēm, kas paredzētas ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti neveic centrālais darījumu partneris ( 1 )

9

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2252 (2016. gada 1. decembris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Oliva di Gaeta (ACVN))

47

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2253 (2016. gada 14. decembris), ar ko atver Savienības tarifu kvotas konkrētiem Dienvidāfrikas izcelsmes lauksaimniecības produktiem un pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem un paredz šo kvotu pārvaldību

48

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2254 (2016. gada 14. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

57

 

 

LĒMUMI

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2016/2255 (2016. gada 7. decembris) par to, lai pieņemtu trešo valstu palīdzību Eiropas Savienības KDAP militārajai apmācības misijai Centrālāfrikas Republikā (EUTM RCA) (EUTM RCA/2/2016)

59

 

 

IETEIKUMI

 

*

Komisijas Ieteikums (ES) 2016/2256 (2016. gada 8. decembris), kas adresēts dalībvalstīm saistībā ar pārsūtīšanas atsākšanu uz Grieķiju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 604/2013

60

 

 

Labojumi

 

*

Labojumi Komisijas Regulā (ES) 2016/1015 (2016. gada 17. jūnijs), ar ko attiecībā uz 1-naftilacetamīda, 1-naftiletiķskābes, hloridazona, fluazifopa-P, fuberidazola, mepikvata un tralkoksidima maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu ( OV L 172, 29.6.2016. )

72

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top