EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:228:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 228, 2016. gada 23. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 228

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 23. augusts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/1400 (2016. gada 10. maijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ar kuriem precizē uzņēmējdarbības reorganizācijas plāna minimuma elementus un ziņojumu par plāna īstenošanā gūtajiem panākumiem minimālo saturu ( 1 )

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/1401 (2016. gada 23. maijs), ar ko attiecībā uz regulatīviem tehniskiem standartiem par metodēm un principiem tādu saistību vērtēšanai, kas izriet no atvasinātajiem instrumentiem, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES, ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atveseļošanas un noregulējuma režīmu ( 1 )

7

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1402 (2016. gada 22. augusts), ar ko atsauc triju ražotāju eksportētāju saistību pieņemšanu, kura izdarīta saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2013/707/ES, ar ko apstiprina tādu saistību pieņemšanu, kuras piedāvātas saistībā ar antidempinga un antisubsidēšanas procedūru attiecībā uz Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes vai no Ķīnas Tautas Republikas nosūtītu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu) importu galīgo pasākumu piemērošanas periodā

16

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1403 (2016. gada 22. augusts), ar ko ICES 27. un 28.2. apakšrajonu 2016. gadā izslēdz no zvejas aizlieguma perioda piemērošanas jomas

30

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1404 (2016. gada 22. augusts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

31

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1405 (2016. gada 22. augusts), ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 5466)  ( 1 )

33

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1406 (2016. gada 22. augusts) par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri Polijā un ar ko atceļ Īstenošanas lēmumu (ES) 2016/1367 (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 5467)  ( 1 )

46

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top