EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:195:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 195, 2016. gada 20. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 195

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 20. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/1177 (2016. gada 12. jūlijs) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu grozījumu protokolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Monako Firstisti, ar ko paredz līdzvērtīgus pasākumus tiem, kuri noteikti Padomes Direktīvā 2003/48/EK

1

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/1178 (2016. gada 10. jūnijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par tīrvērtes pienākumu ( 1 )

3

 

*

Komisijas Regula (ES) 2016/1179 (2016. gada 19. jūlijs), ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu ( 1 )

11

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1180 (2016. gada 19. jūlijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

26

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1181 (2016. gada 19. jūlijs), ar ko paredz piešķīruma koeficientu, kas piemērojams daudzumiem, kuri norādīti no 2016. gada 1. līdz 7. jūlijam iesniegtajos importa licenču pieteikumos un importēšanas tiesību pieteikumos, un ar ko nosaka daudzumus, kuri jāpieskaita apjomam, kas paredzēts apakšperiodam no 2017. gada 1. janvāra līdz 31. martam, saskaņā ar tarifa kvotām, kuras mājputnu gaļas nozarē atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 616/2007

28

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/1182 (2016. gada 18. jūlijs) par Eiropas Savienības Drošības izpētes institūta Civildienesta noteikumiem

31

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1183 (2016. gada 14. jūlijs), ar ko apstiprina programmu liellopu ārkārtas vakcinācijai pret nodulāro dermatītu Bulgārijā un groza Īstenošanas lēmuma (ES) 2016/645 pielikumu (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 4360)  ( 1 )

75

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Regulā (EK) Nr. 1441/2007 (2007. gada 5. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2073/2005 par pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem ( OV L 322, 7.12.2007. )

82

 

*

Labojums Komisijas Regulā (ES) Nr. 1019/2013 (2013. gada 23. oktobris), ar ko groza Regulas (EK) Nr. 2073/2005 I pielikumu attiecībā uz histamīnu zivsaimniecības produktos ( OV L 282, 24.10.2013. )

83

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 561/2006 (2006. gada 15. marts), ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 ( OV L 102, 11.4.2006. )

83

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top