Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:137:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 137, 2015. gada 4. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 137

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 4. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/861 (2015. gada 3. jūnijs) par atļauju kālija jodīdu, bezūdens kalcija jodātu un apvalkotu granulētu bezūdens kalcija jodātu lietot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem ( 1 )

1

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/862 (2015. gada 3. jūnijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

8

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2015/863 (2015. gada 31. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES II pielikumu groza attiecībā uz ierobežota izmantojuma vielu sarakstu ( 1 )

10

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Direktīvā 2005/94/EK (2005. gada 20. decembris), ar ko paredz Kopienas pasākumus putnu gripas kontrolei un atceļ Direktīvu 92/40/EEK ( OV L 10, 14.1.2006. )

13

 

*

Labojums Komisijas 2013. gada 19. marta Direktīvā 2013/10/ES, ar ko groza Padomes Direktīvu 75/324/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz aerosola izsmidzinātājiem, lai tajā paredzētos marķēšanas noteikumus pielāgotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu ( OV L 77, 20.3.2013. )

13

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top