EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:067:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 67, 2015. gada 12. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 67

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 12. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/402 (2015. gada 11. marts) par atteikumu piešķirt atļauju dažām veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, kuras neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību ( 1 )

1

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/403 (2015. gada 11. marts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1925/2006 III pielikumu attiecībā uz Ephedra sugām un Yohimbe (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) ( 1 )

4

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/404 (2015. gada 11. marts), ar ko attiecībā uz apstiprinājuma periodu pagarināšanu darbīgajām vielām beflubutamīdam, kaptānam, dimetoātam, dimetomorfam, etoprofosam, fipronilam, folpetam, formetanātam, glufosinātam, metiokarbam, metribuzīnam, fosmetam, pirimifosmetilam un propamokarbam groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

6

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/405 (2015. gada 11. marts), ar ko alfa-cipermetrīnu apstiprina par aktīvo vielu izmantošanai 18. produkta veida biocīdos ( 1 )

9

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/406 (2015. gada 11. marts), ar ko Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (serotips H14, celms SA3A) apstiprina par aktīvo vielu lietošanai 18. produkta veida biocīdos ( 1 )

12

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/407 (2015. gada 11. marts), ar ko propān-2-olu apstiprina par aktīvo vielu izmantošanai 1., 2. un 4. produkta veida biocīdos ( 1 )

15

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/408 (2015. gada 11. marts) par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū 80. panta 7. punkta īstenošanu un aizstājamo vielu saraksta izveidošanu ( 1 )

18

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/409 (2015. gada 11. marts), ar kuru groza Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 917/2011, ar ko nosaka galīgu antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kurš noteikts Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes keramikas flīžu importam

23

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/410 (2015. gada 11. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

28

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/411 (2015. gada 11. marts) Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 3. punkta sakarībā par krāsu un pārklājumu sastāvā iekļautām četraizvietotā amonija savienojumus saturošām katjonajām polimēru saistvielām ( 1 )

30

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2012/34/ES (2012. gada 21. novembris), ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu ( OV L 343, 14.12.2012. )

32

 

*

Labojums Padomes Regulā (ES) 2015/104 (2015. gada 19. janvāris), ar ko 2015. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Savienības ūdeņos un – attiecībā uz Savienības kuģiem – konkrētos ūdeņos, kas nav Savienības ūdeņi, groza Regulu (ES) Nr. 43/2014 un atceļ Regulu (ES) Nr. 779/2014 ( OV L 22, 28.1.2015. )

32

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2007/47/EK (2007. gada 5. septembris), ar kuru groza Padomes Direktīvu 90/385/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz aktīvām implantējamām medicīnas ierīcēm, Padomes Direktīvu 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm un Direktīvu 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū ( OV L 247, 21.9.2007. )

33

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top