EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:278:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 278, 2014. gada 20. septembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 278

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 20. septembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

2014/668/ES

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 23. jūnijs) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, attiecībā uz nolīguma III sadaļu (izņemot noteikumus par attieksmi pret trešo valstu valstspiederīgajiem, kas kā darba ņēmēji likumīgi nodarbināti otras Puses teritorijā) un IV, V, VI un VII sadaļu, kā arī saistītajiem pielikumiem un protokoliem

1

 

 

NOBEIGUMA AKTS starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, attiecībā uz Asociācijas nolīgumu

4

 

 

2014/669/ES

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 23. jūnijs) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, attiecībā uz noteikumiem par attieksmi pret trešo valstu valstspiederīgajiem, kas kā darba ņēmēji likumīgi nodarbināti otras Puses teritorijā

6

 

 

2014/670/Euratom

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 23. jūnijs), ar ko apstiprina to, ka Eiropas Komisija Eiropas Atomenerģijas kopienas vārdā noslēdz Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses

8

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 987/2014 (2014. gada 18. septembris), ar ko nosaka aizliegumu Īrijas karoga kuģiem zvejot Norvēģijas omārus ICES VII apakšapgabala 16. funkcionālajā vienībā

10

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 988/2014 (2014. gada 18. septembris), ar ko atver Savienības tarifu kvotas Moldovas Republikas izcelsmes lauksaimniecības produktiem un paredz to pārvaldību

12

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 989/2014 (2014. gada 19. septembris), ar ko atver Savienības tarifu kvotas Gruzijas izcelsmes lauksaimniecības produktiem un paredz to pārvaldību

16

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 990/2014 (2014. gada 19. septembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

19

 

 

LĒMUMI

 

 

2014/671/ES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2014. gada 1. septembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2013/35 par papildu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību (ECB/2014/38)

21

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top