EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:179:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 179, 2014. gada 19. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 179

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 19. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

2014/369/ES

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 13. maijs) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu protokolu starp Eiropas Savienību un Komoru Salu Savienību, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts starp abām Pusēm spēkā esošajā Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē

1

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 663/2014 (2014. gada 5. jūnijs), ar ko aizstāj Regulas (EK) Nr. 1346/2000 par maksātnespējas procedūrām A, B un C pielikumu

4

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 664/2014 (2013. gada 18. decembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1151/2012 attiecībā uz Savienības simbolu izveidi aizsargātiem cilmes vietas nosaukumiem, aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm un garantētām tradicionālām īpatnībām un attiecībā uz dažiem noteikumiem saistībā ar iegūšanas avotu, dažiem procedūras noteikumiem un dažiem papildu pārejas noteikumiem

17

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 665/2014 (2014. gada 11. marts), kas papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1151/2012 saistībā ar fakultatīvā kvalitātes apzīmējuma “produkts no kalnu rajoniem” izmantošanas nosacījumiem

23

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 666/2014 (2014. gada 12. marts), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 525/2013 nosaka Savienības pārskata sistēmas pamatprasības un ņem vērā izmaiņas globālās sasilšanas potenciālos un starptautiski apstiprinātās vadlīnijās par pārskatu veikšanu ( 1 )

26

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 667/2014 (2014. gada 13. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz procedūras noteikumiem par sankcijām, ko darījumu reģistriem piemēro Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde, tostarp noteikumiem par aizsardzības tiesībām un pagaidu noteikumiem ( 1 )

31

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 668/2014 (2014. gada 13. jūnijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām

36

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 669/2014 (2014. gada 18. jūnijs) par atļauju izmantot kalcija D-pantotenātu un D-pantenolu kā barības piedevas visu sugu dzīvniekiem ( 1 )

62

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 670/2014 (2014. gada 18. jūnijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

66

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 671/2014 (2014. gada 18. jūnijs) par mājputnu gaļas importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2014. gada jūnija pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 533/2007

68

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 672/2014 (2014. gada 18. jūnijs) par mājputnu gaļas importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2014. gada jūnija pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 1385/2007

70

 

*

Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 673/2014 (2014. gada 2. jūnijs) par Mediācijas grupas izveidi un tās reglamentu (ECB/2014/26)

72

 

 

III   Citi tiesību akti

 

 

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 20/14/COL (2014. gada 29. janvāris), ar ko deviņdesmit otro reizi groza procedūras un materiālo tiesību noteikumus valsts atbalsta jomā

77

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 21/14/COL (2014. gada 29. janvāris), ar ko deviņdesmit trešo reizi groza procedūras un materiālo tiesību noteikumus valsts atbalsta jomā

79

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1107/2009 (2009. gada 21. oktobris) par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK ( OV L 309, 24.11.2009. )

81

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top