EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:164:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 164, 2014. gada 3. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 164

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 3. jūnijs


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/63/ES (2014. gada 15. maijs), ar kuru groza Padomes Direktīvu 2001/110/EK, kas attiecas uz medu

1

 

 

LĒMUMI

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 585/2014/ES (2014. gada 15. maijs) par ES mēroga sadarbspējīgā eCall pakalpojuma ieviešanu ( 1 )

6

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 586/2014 (2014. gada 2. jūnijs), ar ko paredz atkāpi no Padomes Regulas (EK) Nr. 1967/2006 attiecībā uz aizliegumu zvejot virs aizsargājamām dzīvotnēm un minimālo attālumu no krasta un minimālo dziļumu, kas jāievēro kuģiem, kuri zvejo ar gangui tipa trali, noteiktos Francijas (Provansas–Alpu–Kotdazīras) teritoriālajos ūdeņos

10

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 587/2014 (2014. gada 2. jūnijs), ar ko paredz atkāpi no Padomes Regulas (EK) Nr. 1967/2006 attiecībā uz minimālo attālumu no krasta un minimālo dziļumu, kas jāievēro kuģiem, kuri izmanto no krasta velkamos vadus, noteiktos Francijas (Langdokas–Rusijonas un Provansas–Alpu–Kotdazīras) teritoriālajos ūdeņos

13

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 588/2014 (2014. gada 2. jūnijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 III un IV pielikumu attiecībā uz apelsīnu eļļas, Phlebiopsis gigantea, giberelskābes, Paecilomyces fumosoroseus celma FE 9901, Spodoptera littoralis kodolu poliedrozes vīrusa, Spodoptera exigua kodolu poliedrozes vīrusa, Bacillus firmus I-1582, s-abscizskābes, l-askorbīnskābes un Helicoverpa armigera kodolu poliedrozes vīrusa maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem ( 1 )

16

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 589/2014 (2014. gada 2. jūnijs), ar ko nosaka paraugu ņemšanas un analīzes metodes dioksīnu un dioksīniem līdzīgu polihlorbifenilu (PCB) un PCB, kuri nav līdzīgi dioksīniem, koncentrācijas kontrolei konkrētos pārtikas produktos un atceļ Regulu (ES) Nr. 252/2012 ( 1 )

18

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 590/2014 (2014. gada 2. jūnijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

41

 

 

LĒMUMI

 

 

2014/310/KĀDP

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums EUCAP Sahel Mali/1/2014 (2014. gada 26. maijs) par Eiropas Savienības KDAP misijas Mali (EUCAP Sahel Mali) vadītāja iecelšanu

43

 

 

2014/311/ES

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 26. maijs), ar ko ieceļ divus Reģionu komitejas locekļus no Beļģijas un vienu locekļa aizstājēju no Beļģijas

44

 

 

2014/312/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2014. gada 28. maijs) par ekoloģiskajiem kritērijiem ES ekomarķējuma piešķiršanai iekšdarbiem un ārdarbiem paredzētajām krāsām un lakām (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 3429)  ( 1 )

45

 

 

2014/313/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2014. gada 28. maijs), ar ko groza Lēmumus 2011/263/ES, 2011/264/ES, 2011/382/ES, 2011/383/ES, 2012/720/ES un 2012/721/ES, lai ņemtu vērā izmaiņas vielu klasifikācijā (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 3468)  ( 1 )

74

 

 

2014/314/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2014. gada 28. maijs), ar ko nosaka kritērijus ES ekomarķējuma piešķiršanai ūdens sildītājiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 3452)  ( 1 )

83

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top