Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:249:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 249, 2013. gada 19. septembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2013.249.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 249

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

56. sējums
2013. gada 19. septembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 895/2013 (2013. gada 18. septembris), ar ko 202. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Al-Qaida tīklu

1

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 896/2013 (2013. gada 18. septembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

3

 

 

LĒMUMI

 

 

2013/459/ES

 

*

Padomes Lēmums (2013. gada 16. septembris), ar ko ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli no Zviedrijas

5

 

 

2013/460/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 17. septembris), ar ko atsaka piešķirt atkāpi no Padomes Lēmuma 2001/822/EK attiecībā uz izcelsmes noteikumiem, kas ir piemērojami cukuram, kurš ievests no Kirasao (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 5826)

6

 

 

IETEIKUMI

 

 

2013/461/ES

 

*

Komisijas Ieteikums (2013. gada 17. septembris) par principiem, kas reglamentē SOLVIT  (1)

10

 

 

III   Citi tiesību akti

 

 

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 178/13/COL (2013. gada 30. aprīlis), ar kuru jēlnaftas un dabasgāzes izpētei un ieguvei Norvēģijas kontinentālajā šelfā piemēro atbrīvojumu no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs (Norvēģija)

16

 

 

 

*

Paziņojums lasītājiem – Padomes Regula (ES) Nr. 216/2013 (2013. gada 7. marts) par Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša elektronisko publikāciju (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 

*

Paziņojums lasītājiem – veids, kādā izdara atsauces uz tiesību aktiem (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top