EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:336:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 336, 2012. gada 8. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2012.336.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 336

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

55. sējums
2012. gada 8. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1159/2012 (2012. gada 7. decembris), ar kuru izdara grozījumus Regulā (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1160/2012 (2012. gada 7. decembris), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 206/2010 attiecībā uz veterinārā sertifikāta paraugu mājas liellopiem, kuri paredzēti tranzītam no Kaļiņingradas reģiona uz citiem Krievijas reģioniem caur Lietuvas teritoriju (1)

9

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1161/2012 (2012. gada 7. decembris), ar ko attiecībā uz vielu fenbendazolu groza pielikumu Regulai (ES) Nr. 37/2010 par farmakoloģiski aktīvajām vielām un to klasifikāciju pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura (1)

14

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1162/2012 (2012. gada 7. decembris), ar ko groza Lēmumu 2007/777/EK un Regulu (EK) Nr. 798/2008 attiecībā uz ierakstiem par Krieviju to trešo valstu sarakstā, no kurām Savienībā atļauts ievest noteiktu veidu gaļu, gaļas produktus un olas (1)

17

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1163/2012 (2012. gada 7. decembris) par noteikumiem, kā pārvaldāmas un sadalāmas tekstilizstrādājumu kvotas, kas saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 517/94 noteiktas 2013. gadam

22

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1164/2012 (2012. gada 7. decembris), ar ko groza I un II pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 3030/93 par kopīgiem noteikumiem konkrētu tekstilizstrādājumu importam no trešām valstīm

29

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1165/2012 (2012. gada 7. decembris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EK) Nr. 517/94 par kopīgiem noteikumiem tekstilizstrādājumu importam no dažām trešām valstīm, uz kurām neattiecas divpusēji nolīgumi, protokoli vai citas vienošanās, vai arī citi īpaši noteikumi par importu Kopienā

55

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1166/2012 (2012. gada 7. decembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu attiecībā uz dimetildikarbonāta (E 242) lietošanu noteiktos alkoholiskos dzērienos (1)

75

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1167/2012 (2012. gada 7. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

78

 

 

LĒMUMI

 

 

2012/758/ES

 

*

Eiropadomes Lēmums (2012. gada 22. novembris) par Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšanu

80

 

 

2012/759/ES

 

*

Padomes Lēmums (2012. gada 29. novembris), ar ko nosaka nostāju, kura jāieņem Eiropas Savienības vārdā Pasaules Tirdzniecības organizācijas Vispārējā padomē par Tadžikistānas Republikas iestāšanos Pasaules Tirdzniecības organizācijā

81

 

 

2012/760/ES

 

*

Padomes Lēmums (2012. gada 6. decembris), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli un locekļa aizstājēju no Vācijas

82

 

 

2012/761/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2012. gada 30. novembris), ar ko apstiprina tās gada un daudzgadu programmas un Savienības finansiālo ieguldījumu atsevišķu dzīvnieku slimību un zoonožu izskaušanai, kontrolei un uzraudzībai, ko dalībvalstis iesniegušas 2013. gadam (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 8682)

83

 

 

2012/762/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2012. gada 6. decembris), ar ko groza Lēmumu 2009/821/EK attiecībā uz robežkontroles punktu un veterināro vienību sarakstiem sistēmā Traces (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 8889)  (1)

94

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top