EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:321:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 321, 2012. gada 20. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2012.321.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 321

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

55. sējums
2012. gada 20. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

2012/708/ES

 

*

Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Lēmums (2010. gada 15. oktobris) par to, lai parakstītu un provizoriski piemērotu Kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses

1

Kopējās aviācijas telpas nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses

3

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1083/2012 (2012. gada 19. novembris), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 808/2004 attiecībā uz Kopienas statistiku par informācijas sabiedrību (1)

33

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1084/2012 (2012. gada 19. novembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

52

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2012/36/ES (2012. gada 19. novembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/126/EK par vadītāju apliecībām (1)

54

 

 

LĒMUMI

 

 

2012/709/Euratom

 

*

Padomes Lēmums (2012. gada 13. novembris) par to, lai pieņemtu augstplūsmas kodolreaktora (HFR) 2012.–2015. gada papildu pētniecības programmu, kas Eiropas Atomenerģijas kopienas vajadzībām jāīsteno Kopīgajam pētniecības centram

59

 

 

2012/710/ES

 

*

Padomes Lēmums (2012. gada 13. novembris) par to, lai Igaunija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu

61

 

*

Padomes Lēmums 2012/711/KĀDP (2012. gada 19. novembris) par atbalstu Savienības darbībām, lai trešās valstīs veicinātu ieroču eksporta kontroli un Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP principus un kritērijus

62

 

*

Padomes Lēmums 2012/712/KĀDP (2012. gada 19. novembris) saistībā ar Ķīmisko ieroču izstrādes, ražošanas, glabāšanas un lietojuma aizliegšanas un to iznīcināšanas konvencijas (CWC) 2013. gada pārskatīšanas konferenci

68

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Lēmumā 2011/50/ES (2010. gada 15. oktobris) par to, lai parakstītu un provizoriski piemērotu Kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses (OV L 25, 28.1.2011.)

72

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top