EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:307:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 307, 2012. gada 7. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2012.307.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 307

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

55. sējums
2012. gada 7. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 1014/2012 (2012. gada 6. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju

1

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 1015/2012 (2012. gada 6. novembris), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 542/2012, ar kuru īsteno 2. panta 3. punktu Regulā (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām

3

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 1016/2012 (2012. gada 6. novembris), ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 267/2012 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu

5

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 1017/2012 (2012. gada 6. novembris), ar ko īsteno 8.a panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju

7

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1018/2012 (2012. gada 5. novembris), ar ko groza Regulas (EK) Nr. 232/2009, (EK) Nr. 188/2007, (EK) Nr. 186/2007, (EK) Nr. 209/2008, (EK) Nr. 1447/2006, (EK) Nr. 316/2003, (EK) Nr. 1811/2005, (EK) Nr. 1288/2004, (EK) Nr. 2148/2004, (EK) Nr. 1137/2007, (EK) Nr. 1293/2008, (EK) Nr. 226/2007, (EK) Nr. 1444/2006, (EK) Nr. 1876/2006, (EK) Nr. 1847/2003, (EK) Nr. 2036/2005, (EK) Nr. 492/2006, (EK) Nr. 1200/2005 un (EK) Nr. 1520/2007 attiecībā uz dažu mikroorganismu maksimālo saturu kompleksā barībā (1)

56

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1019/2012 (2012. gada 6. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1096/2009 attiecībā uz barības piedevas endo-1,4-beta-ksilanāze, ko iegūst no Aspergillus niger (CBS 109.713), minimālo saturu gaļas cāļu un pīļu barībā (atļaujas turētājs – BASF SE) (1)

60

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1020/2012 (2012. gada 6. novembris), ar ko pieņem plānu par tādu resursu sadalījumu dalībvalstīm, kas jāiekļauj 2013. budžeta gadā pārtikas piegādei no intervences krājumiem vistrūcīgākajām personām Eiropas Savienībā, un atkāpjas no dažiem noteikumiem Regulā (ES) Nr. 807/2010

62

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1021/2012 (2012. gada 6. novembris) par atļauju lietot endo-1,4-beta-ksilanāzi, ko iegūst no Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), kā barības piedevu retāk audzētu sugu mājputniem, izņemot pīles (atļaujas turētājs – Danisco Animal Nutrition) (1)

68

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1022/2012 (2012. gada 6. novembris), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 700/2012 par atvilkumiem no nozvejas kvotām, kas pieejamas attiecībā uz konkrētiem zivju krājumiem 2012. gadā, pamatojoties uz šo krājumu pārzveju iepriekšējos gados

70

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1023/2012 (2012. gada 6. novembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

72

 

 

LĒMUMI

 

 

2012/680/ES

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (2012. gada 25. oktobris) par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Francijas pieteikums EGF/2010/015 FR/Peugeot)

74

 

 

2012/681/ES

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (2012. gada 25. oktobris) par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Nīderlandes pieteikums EGF/2011/009 NL/Gelderland Construction, 41. nodaļa)

75

 

 

2012/682/ES

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (2012. gada 25. oktobris) par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Zviedrijas pieteikums EGF/2011/015 SE/AstraZeneca)

76

 

 

2012/683/ES

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (2012. gada 25. oktobris) par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Spānijas pieteikums EGF/2011/019 ES/Galicia Metal)

77

 

 

2012/684/ES

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (2012. gada 25. oktobris) par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Nīderlandes pieteikums EGF/2011/021 NL/Zalco)

78

 

 

2012/685/ES

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (2012. gada 25. oktobris) par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Īrijas pieteikums EGF/2012/001 IE/Talk Talk)

79

 

*

Padomes Lēmums 2012/686/KĀDP (2012. gada 6. novembris), ar kuru groza Lēmumu 2012/333/KĀDP, ar ko atjaunina to personu, grupu un vienību sarakstu, kurām piemēro 2., 3. un 4. pantu Kopējā nostājā 2001/931/KĀDP par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu

80

 

*

Padomes Lēmums 2012/687/KĀDP (2012. gada 6. novembris), ar kuru groza Lēmumu 2010/413/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu

82

 

 

2012/688/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2012. gada 5. novembris) par 1 920–1 980 MHz un 2 110–2 170 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 7697)  (1)

84

 

 

PAMATNOSTĀDNES

 

 

2012/689/ES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (2012. gada 26. septembris) par datu kvalitātes pārvaldības sistēmu Centralizētajai vērtspapīru datubāzei (ECB/2012/21)

89

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top