EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:300:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 300, 2012. gada 30. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2012.300.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 300

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

55. sējums
2012. gada 30. oktobris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Paziņojums par Nolīguma starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti, ar kuru izveido strīdu izšķiršanas mehānismu, stāšanos spēkā

1

 

 

2012/669/ES

 

*

Padomes Lēmums (2012. gada 9. oktobris) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Kiribati Republiku, no otras puses

2

Protokols, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Kiribati Republiku, no otras puses

3

 

 

2012/670/ES

 

*

Padomes Lēmums (2012. gada 9. oktobris) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Maurīcijas Republiku

34

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 998/2012 (2012. gada 9. oktobris) par zvejas iespēju iedalīšanu saskaņā ar Protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Kiribati Republiku, no otras puses

35

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 999/2012 (2012. gada 9. oktobris) par zvejas iespēju iedalīšanu saskaņā ar protokolu, kas pievienots Partnerattiecību nolīgumam zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Maurīcijas Republiku

37

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1000/2012 (2012. gada 25. oktobris), ar ko nosaka aizliegumu Apvienotās Karalistes karoga kuģiem zvejot ogļzivi ES un starptautiskajos ūdeņos V, VI, VII un XII zonā

39

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1001/2012 (2012. gada 25. oktobris), ar ko nosaka aizliegumu Apvienotās Karalistes karoga kuģiem zvejot brosmes ES un starptautiskajos ūdeņos I, II un XIV zonā

41

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1002/2012 (2012. gada 29. oktobris), ar ko 181. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Al-Qaida tīklu

43

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1003/2012 (2012. gada 29. oktobris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

45

 

 

LĒMUMI

 

 

Eiropas Savienības Tiesa

 

 

2012/671/ES

 

*

Tiesas Lēmums (2012. gada 23. oktobris) par Tiesas priekšsēdētāja vietnieka ar tiesas spriešanu saistītajiem pienākumiem

47

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top