EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:116:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 116, 2012. gada 28. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2012.116.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 116

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

55. sējums
2012. gada 28. aprīlis


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Informācija par to, ka stājies spēkā Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Jordānijas Hāšimītu Karalisti par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību

1

 

 

2012/227/ES

 

*

Padomes Lēmums (2012. gada 24. aprīlis) par nostāju, kas Eiropas Savienībai jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma II pielikumā (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

2

 

 

2012/228/ES

 

*

Padomes Lēmums (2012. gada 24. aprīlis) par nostāju, kas Eiropas Savienībai jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma XXI pielikumā (Statistika)

5

 

 

2012/229/ES

 

*

Padomes Lēmums (2012. gada 24. aprīlis) par nostāju, kas Eiropas Savienībai jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumiem EEZ līguma II pielikumā (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

7

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 366/2012 (2012. gada 27. aprīlis), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011 attiecībā uz apjomiem, kuri iedarbina papildu nodokļu uzlikšanas mehānismu gurķiem un ķiršiem (izņemot skābos ķiršus)

10

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 367/2012 (2012. gada 27. aprīlis), ar ko nosaka nepieciešamos pasākumus attiecībā uz ārpuskvotas cukura un izoglikozes papildu daudzumu laišanu Savienības tirgū ar samazinātu pārpalikuma maksājumu 2011./2012. tirdzniecības gadā

12

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 368/2012 (2012. gada 27. aprīlis), ar kuru groza Padomes Regulu (ES) Nr. 44/2012, ar ko 2012. gadam nosaka ES ūdeņos pieejamās zvejas iespējas un ES kuģu zvejas iespējas ūdeņos, kas nav ES ūdeņi, no konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuras ir starptautisku sarunu vai nolīgumu priekšmets

17

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 369/2012 (2012. gada 27. aprīlis), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 attiecībā uz darbīgo vielu asiņu miltu, kalcija karbīda, kalcija karbonāta, kaļķakmens, piparu un kvarca smilšu apstiprināšanas nosacījumiem (1)

19

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 370/2012 (2012. gada 27. aprīlis), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

25

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 371/2012 (2012. gada 27. aprīlis), ar ko groza ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 971/2011 2011./2012. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

27

 

 

LĒMUMI

 

 

2012/230/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2012. gada 18. aprīlis), ar ko pagarina Līguma par Eiropas Savienības darbību 114. panta 6. punktā minēto laikposmu attiecībā uz saskaņā ar 114. panta 5. punktu Zviedrijas Karalistes paziņotajiem valsts noteikumiem par maksimālo pieļaujamo kadmija saturu mēslošanas līdzekļos (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 2461)  (1)

29

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top