EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:071:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 71, 2012. gada 9. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2012.071.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 71

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

55. sējums
2012. gada 9. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

2012/142/ES

 

*

Padomes Lēmums (2012. gada 14. februāris) par Eiropas Savienības pievienošanos Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas Noteikumiem Nr. 29 par vienotiem noteikumiem transportlīdzekļu apstiprināšanai attiecībā uz komerciāla transportlīdzekļa kabīnē esošu personu aizsardzību (1)

1

 

 

2012/143/ES

 

*

Padomes Lēmums (2012. gada 14. februāris) par Eiropas Savienības nostāju saistībā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas noteikumu projektu par gājēju drošību un Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas noteikumu projektu par gaismas diodes (LED) gaismas avotiem

3

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 193/2012 (2012. gada 8. marts), ar kuru īsteno Regulu (EK) Nr. 560/2005, ar ko nosaka dažus īpašus ierobežojošus pasākumus, kuri vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Kotdivuārā

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 194/2012 (2012. gada 8. marts), ar ko nosaka konkrētu zvejas produktu privātās uzglabāšanas atbalsta summu 2012. zvejas gadā

10

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 195/2012 (2012. gada 8. marts), ar ko 2012. zvejas gadam nosaka Savienības pārdošanas cenas Padomes Regulas (EK) Nr. 104/2000 II pielikumā uzskaitītajiem zvejas produktiem

11

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 196/2012 (2012. gada 8. marts), ar ko 2012. zvejas gadam nosaka pārejošo uzkrājumu atbalsta summu un vienotas likmes atbalsta summu konkrētiem zvejas produktiem

13

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 197/2012 (2012. gada 8. marts), ar ko nosaka konkrētu zvejas produktu references cenas 2012. zvejas gadam

15

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 198/2012 (2012. gada 8. marts), ar ko 2012. zvejas gadam nosaka Savienības izņemšanas un pārdošanas cenas Padomes Regulas (EK) Nr. 104/2000 I pielikumā uzskaitītajiem zvejas produktiem

19

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 199/2012 (2012. gada 8. marts), ar kuru nosaka standartvērtības, kas izmantojamas, aprēķinot finansiālo kompensāciju un ar to saistīto avansu par zvejas produktiem, kuri izņemti no tirgus 2012. zvejas gadā

29

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 200/2012 (2012. gada 8. marts) par Savienības mērķi samazināt Salmonella enteritidis un Salmonella typhimurium broileru saimēs, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 2160/2003 (1)

31

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 201/2012 (2012. gada 8. marts), ar ko attiecībā uz nitroksinilu groza pielikumu Regulai (ES) Nr. 37/2010 par farmakoloģiski aktīvajām vielām un to klasifikāciju pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura (1)

37

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 202/2012 (2012. gada 8. marts), ar ko attiecībā uz vielu pegilēto liellopu granulocītu koloniju stimulētājfaktoru groza pielikumu Komisijas Regulai (ES) Nr. 37/2010 par farmakoloģiski aktīvajām vielām un to klasifikāciju pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura (1)

40

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 203/2012 (2012. gada 8. marts), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007, attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par bioloģisko vīnu

42

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 204/2012 (2012. gada 8. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

48

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums 2012/144/KĀDP (2012. gada 8. marts), ar kuru īsteno Lēmumu 2010/656/KĀDP, ar ko atjauno ierobežojošus pasākumus pret Kotdivuāru

50

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top