EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:081:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 81, 2011. gada 29. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.081.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 81

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 29. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

2011/189/ES

 

*

Padomes Lēmums (2010. gada 24. jūnijs) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Konvenciju par tāljūras zvejas resursu saglabāšanu un pārvaldību Klusā okeāna dienvidu daļā

1

 

 

2011/190/ES

 

*

Padomes Lēmums (2011. gada 25. februāris) par kārtību atkārtotām sarunām par Monetāro nolīgumu starp Francijas Republikas valdību Eiropas Kopienas vārdā un Viņa Augstības Monako prinča valdību

3

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 301/2011 (2011. gada 28. marts), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 297/95 attiecībā uz Eiropas Zāļu aģentūras maksu korekciju atbilstīgi inflācijas līmenim (1)

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 302/2011 (2011. gada 28. marts), ar ko atver īpašu importa tarifa kvotu noteiktiem cukura daudzumiem 2010./2011. tirdzniecības gadam

8

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 303/2011 (2011. gada 28. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

10

 

 

LĒMUMI

 

 

2011/191/ES

 

*

Padomes Lēmums (2011. gada 21. marts), ar ko ieceļ desmit Reģionu komitejas locekļus un deviņus locekļu aizstājējus no Grieķijas

12

 

 

2011/192/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 28. marts) par konkrētu Ungārijas izdevumu, kas tai radušies 2004. gadā saskaņā ar Īpašo pirmspievienošanās programmu lauksaimniecības un lauku attīstībai (Sapard), izslēgšanu no ES finansējuma (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 1738)

14

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

 

2011/193/ES

 

*

ES un Šveices Apvienotās komitejas, kura izveidota ar Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumu audiovizuālajā jomā, ar ko pieņem noteikumus un nosacījumus Šveices Konfederācijas dalībai Kopienas programmā Media 2007, Lēmums Nr. 1/2011 (2011. gada 21. janvāris) par nolīguma I pielikuma 1. panta atjaunināšanu

16

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Regulā (EK) Nr. 44/2001 (2000. gada 22. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (OV L 12, 16.1.2001.) (Īpašais izdevums latviešu valodā, 19. nodaļa, 4. sējums, 42. lpp.)

18

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top