EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:028:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 28, 2011. gada 02. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.028.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 28

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 2. februāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 82/2011 (2011. gada 31. janvāris), ar ko pēc termiņa beigu pārskatīšanas piemēro galīgo antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes okoume saplākšņa importam saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1225/2009 11. panta 2. punktu un izbeidz daļēju starpposma pārskatīšanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1225/2009 11. panta 3. punktu

1

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 83/2011 (2011. gada 31. janvāris), ar kuru īsteno 2. panta 3. punktu Regulā (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, un ar kuru atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 610/2010

14

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 84/2011 (2011. gada 31. janvāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem pret prezidentu Lukašenko un dažām Baltkrievijas amatpersonām

17

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 85/2011 (2011. gada 31. janvāris), ar kuru īsteno Regulu (EK) Nr. 560/2005, ar ko nosaka dažus īpašus ierobežojošus pasākumus, kuri vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Kotdivuārā

32

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 86/2011 (2011. gada 1. februāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

34

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2011/9/ES (2011. gada 1. februāris), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā kā aktīvo vielu iekļautu dodīnu, un groza Lēmumu 2008/934/EK (1)

36

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums 2011/69/KĀDP (2011. gada 31. janvāris), ar ko groza Padomes Lēmumu 2010/639/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret dažām Baltkrievijas amatpersonām

40

 

*

Padomes Lēmums 2011/70/KĀDP (2011. gada 31. janvāris), ar ko atjaunina to personu, grupu un organizāciju sarakstu, kurām piemēro 2., 3. un 4. pantu Kopējā nostājā 2001/931/KĀDP par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu

57

 

*

Padomes Lēmums 2011/71/KĀDP (2011. gada 31. janvāris), ar kuru groza Lēmumu 2010/656/KĀDP, ar ko atjauno ierobežojošus pasākumus pret Kotdivuāru

60

 

*

Padomes Lēmums 2011/72/KĀDP (2011. gada 31. janvāris) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Tunisijā

62

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top