EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:336:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 336, 2010. gada 21. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2010.336.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 336

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

53. sējums
2010. gada 21. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 1225/2010 (2010. gada 13. decembris), ar ko 2011. un 2012. gadam ES kuģiem nosaka zvejas iespējas attiecībā uz konkrētiem dziļūdens zivju krājumiem

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1226/2010 (2010. gada 20. decembris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1236/2005 par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai

13

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1227/2010 (2010. gada 20. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1055/2008, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 184/2005 saistībā ar kvalitātes kritērijiem un kvalitātes ziņojumiem, kas attiecas uz maksājumu bilances statistiku

15

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1228/2010 (2010. gada 15. decembris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu

17

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 1229/2010 (2010. gada 20. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

20

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 1230/2010 (2010. gada 20. decembris), ar ko groza ar Regulu (ES) Nr. 867/2010 2010./11. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

22

 

 

LĒMUMI

 

 

2010/787/ES

 

*

Padomes Lēmums (2010. gada 10. decembris) par valsts atbalstu nekonkurētspējīgu ogļraktuvju slēgšanas atvieglošanai

24

 

*

Padomes Lēmums 2010/788/KĀDP (2010. gada 20. decembris) par ierobežojošiem pasākumiem pret Kongo Demokrātisko Republiku un par Kopējās nostājas 2008/369/KĀDP atcelšanu

30

 

 

2010/789/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 17. novembris) attiecībā uz atbalstu, lai segtu Valonijas reģiona lauku saimniecībās nobeigušos dzīvnieku aizvākšanas un iznīcināšanas izmaksas (Valsts atbalsts C 1/10 – Beļģija) (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 7263)

43

 

 

2010/790/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 15. decembris), ar ko pielāgo korekcijas koeficientus, kurus no 2009. gada 1. augusta, 2009. gada 1. septembra, 2009. gada 1. oktobra, 2009. gada 1. novembra, 2009. gada 1. decembra un 2010. gada 1. janvāra piemēro trešās valstīs strādājošo Eiropas Savienības ierēdņu, pagaidu darbinieku un līgumdarbinieku atalgojumam

50

 

 

2010/791/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 20. decembris), kurā uzskaitīti Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 XII pielikuma III punkta 1. apakšpunkta otrajā daļā minētie produkti (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 8434)

55

 

 

2010/792/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 20. decembris), ar ko pagarina pārejas periodu attiecībā uz lauksaimniecības zemes iegādi Ungārijā (1)

60

 

 

2010/793/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 20. decembris), ar kuru groza Lēmumu 2005/1/EK, ar ko apstiprina metodes cūku liemeņu klasificēšanai Čehijas Republikā, attiecībā uz šādu liemeņu noformējumu (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 9187)

62

 

 

PAMATNOSTĀDNES

 

 

2010/794/ES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (2010. gada 13. decembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2000/7 par Eurosistēmas monetārās politikas instrumentiem un procedūrām (ECB/2010/30)

63

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Regulā (EK) Nr. 692/2008 (2008. gada 18. jūlijs), ar kuru īsteno un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (OV L 199, 28.7.2008.)

68

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top