EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:335:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 335, 2010. gada 18. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2010.335.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 335

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

53. gadagājums
2010. gada 18. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

2010/783/ES

 

*

Padomes Lēmums (2010. gada 29. novembris) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu protokolu, ar kuru nosaka Eiropas Kopienas un Komoru Salu Savienības Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumā paredzētās zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu

1

Protokols, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Eiropas Kopienas un Komoru Salu Savienības Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumā

3

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 1212/2010 (2010. gada 29. novembris) par zvejas iespēju sadalījumu atbilstīgi Eiropas Kopienas un Komoru Salu Savienības zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumam

19

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1213/2010 (2010. gada 16. decembris), ar ko ievieš kopīgus noteikumus par autotransporta uzņēmumu valstu elektronisko reģistru savstarpējo savienošanu ( 1 )

21

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1214/2010 (2010. gada 17. decembris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Carota Novella di Ispica (AĢIN))

30

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1215/2010 (2010. gada 17. decembris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Montoro-Adamuz (ACVN))

32

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1216/2010 (2010. gada 17. decembris), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumus, kuri nav maznozīmīgi, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Welsh Lamb (AĢIN))

34

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1217/2010 (2010. gada 14. decembris) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta 3. punkta piemērošanu dažām pētniecības un izstrādes nolīgumu kategorijām ( 1 )

36

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1218/2010 (2010. gada 14. decembris) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta 3. punkta piemērošanu dažām specializācijas nolīgumu kategorijām ( 1 )

43

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 1219/2010 (2010. gada 17. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

48

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 1220/2010 (2010. gada 17. decembris) par graudaugu pārdošanas cenām, ņemot vērā trešos atsevišķos uzaicinājumus uz konkursu saskaņā ar konkursa procedūru, kas uzsākta ar Regulu (ES) Nr. 1017/2010

50

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 1221/2010 (2010. gada 17. decembris) par mājputnu gaļas importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2010. gada decembra pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 533/2007

52

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 1222/2010 (2010. gada 17. decembris) par konkrētu olu un olu albumīna produktu importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2010. gada decembra pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 539/2007

54

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 1223/2010 (2010. gada 17. decembris) par Izraēlas izcelsmes mājputnu gaļas importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2010. gada decembra pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotu, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 1384/2007

56

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 1224/2010 (2010. gada 17. decembris) par mājputnu gaļas importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2010. gada decembra pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 1385/2007

58

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums 2010/784/KĀDP (2010. gada 17. decembris) par Eiropas Savienības Policijas misiju palestīniešu teritorijās (EUPOL COPPS)

60

 

 

2010/785/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 17. decembris), ar ko principā atzīst tās dokumentācijas pilnīgumu, kas iesniegta detalizētai pārbaudei saistībā ar iespējamo piriofenona iekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 9076)  ( 1 )

64

 

 

2010/786/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 17. decembris), ar ko attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 452/2008 par izglītības un mūžizglītības statistikas izveidi un pilnveidi īstenošanu piešķir atkāpes Beļģijai, Vācijai, Igaunijai, Īrijai, Grieķijai, Spānijai, Francijai, Itālijai, Ungārijai, Maltai, Polijai, Portugālei, Somijai un Apvienotajai Karalistei (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 9126)

66

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top