EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:312:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 312, 2010. gada 27. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2010.312.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 312

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

53. sējums
2010. gada 27. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1097/2010 (2010. gada 26. novembris), ar kuru attiecībā uz konfidenciālu datu apmaiņu starp Komisiju (Eurostat) un centrālajām bankām īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 177/2008, ar ko izveido kopēju uzņēmumu reģistru sistēmu statistikas vajadzībām (1)

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1098/2010 (2010. gada 26. novembris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Dresdner Christstollen/Dresdner Stollen/Dresdner Weihnachtsstollen (AĢIN))

7

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1099/2010 (2010. gada 26. novembris), ar kuru groza I pielikumu Regulai (EK) Nr. 669/2009, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, pastiprinātu importa oficiālo kontroli (1)

9

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1100/2010 (2010. gada 26. novembris), ar ko 2010./2011. tirdzniecības gadā atkāpjas no Regulas (EK) Nr. 891/2009 attiecībā uz ievedmuitas nodokļiem CXL koncesiju cukuram ar kārtas numuriem 09.4317, 09.4318, 09.4319 un 09.4320

14

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 1101/2010 (2010. gada 26. novembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

16

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 1102/2010 (2010. gada 26. novembris) par graudaugu pārdošanas cenām, ņemot vērā pirmos atsevišķos uzaicinājumus uz konkursu saskaņā ar konkursa procedūru, kas uzsākta ar Regulu (ES) Nr. 1017/2010

18

 

 

LĒMUMI

 

 

2010/719/ES, Euratom

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 26. novembris), ar ko noraida Austrijas ierosināto risinājumu atbilstoši 10. pantam Padomes Regulā (EEK, Euratom) Nr. 1553/89 par PVN pašu resursu bāzes kompensācijas privātā lietojuma komponenta aprēķināšanu sakarā ar PVN atskaitīšanas tiesību ierobežojumu saskaņā ar Padomes Direktīvas 2006/112/EK 176. pantu (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 8206)

20

 

 

2010/720/ES, Euratom

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 26. novembris), ar ko Portugālei PVN pašu resursu bāzes aprēķinam atļauj izmantot datus, kas vecāki par aizpagājušo gadu (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 8209)

22

 

 

2010/721/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 26. novembris) par dažu Francijas maksājumu aģentūru grāmatojumu noskaidrošanu attiecībā uz Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētiem izdevumiem 2008. finanšu gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 8220)

23

 

 

2010/722/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 26. novembris) par Vācijas un Spānijas atsevišķu maksājumu aģentūru grāmatojumu noskaidrošanu attiecībā uz Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētiem izdevumiem 2009. finanšu gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 8223)

25

 

 

2010/723/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 26. novembris), ar ko pagarina spēkā esības termiņu Lēmumam 2005/359/EK, ar kuru paredz atkāpi no dažiem Padomes Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem attiecībā uz Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes ozolu (Quercus L.) apaļkokiem ar mizu (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 8229)

30

 

 

2010/724/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 26. novembris) par Eiropas Savienības nostāju saistībā ar 6. pielikuma grozījumiem Nolīgumā par lauksaimniecības produktu tirdzniecību starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju

31

 

 

2010/725/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 26. novembris), ar ko groza I pielikumu Lēmumam 2006/766/EK saistībā ar nosaukumu un ierakstu par Čīli to trešo valstu sarakstā, no kurām atļauts importēt dzīvas, saldētas vai apstrādātas, lietošanai pārtikā paredzētas gliemenes, adatādaiņus, tunikātus un jūras gliemežus (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 8259)  (1)

45

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top