EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:293:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 293, 2010. gada 11. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2010.293.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 293

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

53. sējums
2010. gada 11. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1013/2010 (2010. gada 10. novembris), ar ko paredz īstenošanas noteikumus attiecībā uz Savienības flotes politiku, kura noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 III nodaļā

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1014/2010 (2010. gada 10. novembris) par jaunu vieglo automobiļu reģistrācijas datu pārraudzību un paziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 443/2009 (1)

15

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1015/2010 (2010. gada 10. novembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām (1)

21

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1016/2010 (2010. gada 10. novembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām (1)

31

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1017/2010 (2010. gada 10. novembris), ar ko uzsāk konkursa procedūru dalībvalstu intervences aģentūru pārziņā esošās labības pārdošanai iekšējā tirgū

41

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 1018/2010 (2010. gada 10. novembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

44

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 1019/2010 (2010. gada 10. novembris), ar ko groza ar Regulu (ES) Nr. 867/2010 2010./11. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

46

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2010/77/ES (2010. gada 10. novembris), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK attiecībā uz termiņu, līdz kuram konkrētas darbīgās vielas paliek iekļautas I pielikumā (1)

48

 

 

LĒMUMI

 

 

2010/682/ES

 

*

Padomes Lēmums (2010. gada 8. novembris) par to, lai Slovākija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu

58

 

 

2010/683/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 9. novembris), ar ko groza Lēmumu 97/555/EK par būvizstrādājumu atbilstības apliecināšanas procedūru saskaņā ar Padomes Direktīvas 89/106/EEK 20. panta 2. punktu attiecībā uz cementu, būvkaļķiem un citām hidrauliskām saistvielām (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 7603)  (1)

60

 

 

2010/684/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 10. novembris), ar ko groza E pielikuma 1. daļu Padomes Direktīvai 92/65/EEK attiecībā uz veselības sertifikāta paraugu dzīvniekiem no saimniecībām (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 7640)  (1)

62

 

 

2010/685/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 10. novembris), ar ko groza I pielikuma 3. nodaļu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 715/2009 par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem (1)

67

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Regulā (ES) Nr. 37/2010 (2009. gada 22. decembris) par farmakoloģiski aktīvajām vielām un to klasifikāciju pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura (OV L 15, 20.1.2010.)

72

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top