EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:055:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 55, 2010. gada 05. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2010.055.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 55

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

53. sējums
2010. gada 5. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 185/2010 (2010. gada 4. marts), ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā (1)

1

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 186/2010 (2010. gada 4. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

56

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 187/2010 (2010. gada 4. marts), ar ko nosaka nepiešķirt eksporta kompensācijas par sviestu saistībā ar pastāvīgo konkursu, kurš paredzēts ar Regulu (EK) Nr. 619/2008

58

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 188/2010 (2010. gada 4. marts), ar ko nosaka nepiešķirt eksporta kompensāciju par sauso vājpienu saistībā ar pastāvīgo konkursu, kas paredzēts ar Regulu (EK) Nr. 619/2008

59

 

 

LĒMUMI

 

 

2010/138/ES, Euratom

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 24. februāris), ar ko groza tās reglamentu

60

 

 

2010/139/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 2. marts), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MON863xMON810xNK603 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6), sastāv vai ir ražoti no tās (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 1197)  (1)

68

 

 

2010/140/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 2. marts), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MON863xMON810 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6), sastāv vai ir ražoti no tās (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 1198)  (1)

73

 

 

2010/141/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 2. marts), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MON863xNK603 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6), kas sastāv vai ir ražoti no tās (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 1203)  (1)

78

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Lēmumā 2009/937/ES (2009. gada 1. decembris), ar ko pieņem Padomes reglamentu (OV L 325, 11.12.2009.)

83

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top