EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:020:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 20, 2010. gada 26. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2010.020.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 20

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

53. sējums
2010. gada 26. janvāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 70/2010 (2010. gada 25. janvāris), ar ko 119. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban

1

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 71/2010 (2010. gada 25. janvāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

3

 

 

LĒMUMI

 

 

2010/41/ES, Euratom

 

*

Padomes Lēmums, kas pieņemts, vienojoties ar ievēlēto Komisijas priekšsēdētāju (2010 gada 22. janvāris), ar ko apstiprina pārējo personu sarakstu, kuras viņš ierosina iecelt par Komisijas locekļiem, un ar ko atceļ un aizstāj Lēmumu 2009/903/ES

5

 

 

IV   Tiesību akti, kas pieņemti pirms 2009. gada 1. decembra saskaņā ar EK līgumu, Līgumu par ES un Euratom līgumu

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/147/EK (2009. gada 30. novembris) par savvaļas putnu aizsardzību

7

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top