EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:254:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 254, 2009. gada 26. septembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2009.254.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 254

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 26. septembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 880/2009 (2009. gada 7. septembris), ar ko īsteno Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Brazīliju saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Bulgārijas Republikas un Rumānijas saistību sarakstos, tām pievienojoties Eiropas Savienībai, groza un papildina I pielikumu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 881/2009 (2009. gada 25. septembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 882/2009 (2009. gada 21. septembris) par grozījumiem un izņēmuma noteikšanu Regulā (EK) Nr. 412/2008, ar ko atver pārstrādei paredzētas saldētas liellopu gaļas importa tarifu kvotu un paredz tās pārvaldību

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 883/2009 (2009. gada 21. septembris) par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 810/2008, ar ko atver tarifu kvotas augstas kvalitātes svaigai, atdzesētai un saldētai liellopu gaļai un saldētai bifeļu gaļai un ar ko nosaka šo kvotu pārvaldību

9

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 884/2009 (2009. gada 23. septembris), ar ko nosaka tās norēķinu informācijas formu un saturu, kura jāiesniedz Komisijai ELGF un ELFLA grāmatojumu noskaidrošanas mērķiem, kā arī kontroles un prognozēšanas mērķiem

10

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 885/2009 (2009. gada 25. septembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 378/2005 attiecībā uz II pielikumā minētajiem references paraugiem, maksām un laboratorijām (1)

58

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 886/2009 (2009. gada 25. septembris) par atļauju izmantot Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 kā barības piedevu zirgiem (atļaujas turētājs Alltech, Francija) (1)

66

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 887/2009 (2009. gada 25. septembris) par atļauju lietot 25-hidroksiholekalciferolu stabilizētā formā kā barības piedevu gaļas cāļiem, gaļas tītariem, citiem mājputniem un cūkām (1)

68

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 888/2009 (2009. gada 25. septembris) par atļaujas piešķiršanu metionīna hidroksianaloga cinka helātam kā gaļas cāļu barības piedevai (1)

71

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 889/2009 (2009. gada 25. septembris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 un 2009. gadam nosaka vienotā maksājuma shēmas daļējas vai fakultatīvas īstenošanas maksimālo pieļaujamo budžeta apjomu, kas paredzēts ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1782/2003, kā arī ar Regulu (EK) Nr. 73/2009 paredzētās vienotā platībmaksājuma shēmas gada finansējuma summas un maksimālo pieļaujamo budžeta apjomu attiecībā uz pārejas posma maksājumiem par augļiem un dārzeņiem un attiecībā uz īpašo atbalstu

73

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 890/2009 (2009. gada 25. septembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1385/2007, ar ko nosaka kārtību, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 774/94, kad atver un pārvalda noteiktas Kopienas muitas tarifa kvotas mājputnu gaļas nozarē, un ar kuru atkāpjas no minētās regulas

80

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 891/2009 (2009. gada 25. septembris), ar ko atver dažas Kopienas tarifu kvotas cukura nozarē un paredz to pārvaldību

82

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 892/2009 (2009. gada 25. septembris) par rīsu ievešanas atļauju izdošanu saskaņā ar tarifu kvotām, kas ar Regulu (EK) Nr. 327/98 atvērtas 2009. gada septembra apakšperiodam

94

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 893/2009 (2009. gada 25. septembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 838/2009, ar ko nosaka no 2009. gada 16. septembra piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

97

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2009/124/EK (2009. gada 25. septembris), ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2002/32/EK par arsēna, teobromīna, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. un Abrus precatorius L. maksimāli pieļaujamajiem daudzumiem (1)

100

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2009/718/EK

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 7. septembris) par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Brazīliju saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Bulgārijas Republikas un Rumānijas saistību sarakstos, tām pievienojoties Eiropas Savienībai

104

Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Brazīliju saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Bulgārijas Republikas un Rumānijas saistību sarakstos, tām pievienojoties Eiropas Savienībai

106

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top