EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:181:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 181, 2009. gada 14. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2009.181.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 181

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 14. jūlijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 613/2009 (2009. gada 6. jūlijs), ar ko nosaka korekcijas koeficientus, kurus no 2008. gada 1. jūlija piemēro trešās valstīs strādājošu Eiropas Kopienu ierēdņu, pagaidu darbinieku un līgumdarbinieku atalgojumam

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 614/2009 (2009. gada 7. jūlijs) par vienotu sistēmu ovalbumīna un laktalbumīna tirdzniecībai (Kodificēta versija)

8

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 615/2009 (2009. gada 13. jūlijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

14

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 616/2009 (2009. gada 13. jūlijs), ar kuru īsteno Padomes Direktīvu 2005/94/EK attiecībā uz mājputnu nodalījumu un citu nebrīvē turētu putnu nodalījumu apstiprināšanu, kas attiecas uz putnu gripu un preventīviem bioloģiskās drošības papildu pasākumiem šādos nodalījumos (1)

16

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Dalībvalstu valdību pārstāvju konference

 

 

2009/541/EK, Euratom

 

*

Dalībvalstu valdību pārstāvju Lēmums (2009. gada 8. jūlijs), ar ko ieceļ amatā Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesas tiesnesi

25

 

 

2009/542/EK, Euratom

 

*

Dalībvalstu valdību pārstāvju Lēmums (2009. gada 8. jūlijs), ar ko ieceļ amatā Eiropas Kopienu Tiesas tiesnesi

26

 

 

Komisija

 

 

2009/543/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 13. augusts) par ekoloģiskajiem kritērijiem Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai āra apdares darbiem paredzētajām krāsām un lakām (izziņots ar dokumenta numuru C(2008) 4452)  (1)

27

 

 

2009/544/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 13. augusts) par ekoloģiskajiem kritērijiem Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai iekštelpu krāsām un lakām (izziņots ar dokumenta numuru C(2008) 4453)  (1)

39

 

 

2009/545/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 7. jūlijs), ar ko nosaka 69. panta 2.a punktā Padomes Regulā (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai minētās summas gada sadalījumu pa dalībvalstīm un groza Komisijas Lēmumu 2006/636/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 5307)

49

 

 

2009/546/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 8. jūlijs), ar kuru naftas un gāzes izpētei un izmantošanai Nīderlandē piemēro atbrīvojumu no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 5381)  (1)

53

 

 

2009/547/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 10. jūlijs), ar ko groza Lēmumu 2000/57/EK par agrās brīdināšanas un reaģēšanas sistēmu infekcijas slimību profilaksei un kontrolei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 2119/98/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 5515)  (1)

57

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top