EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:166:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 166, 2009. gada 27. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2009.166.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 166

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 27. jūnijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 559/2009 (2009. gada 26. jūnijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 560/2009 (2009. gada 26. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 874/2004, ar ko nosaka sabiedriskās kārtības noteikumus par pirmā līmeņa domēna .eu ieviešanu un darbību, kā arī principiem, kas reglamentē reģistrāciju (1)

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 561/2009 (2009. gada 26. jūnijs), ar ko apstiprina grozījumus, kuri nav maznozīmīgi, tāda nosaukuma specifikācijā, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Queso Manchego (ACVN))

36

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 562/2009 (2009. gada 26. jūnijs), ar ko groza ar Regulu (EK) Nr. 945/2008 2008./2009. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

38

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2009/74/EK (2009. gada 26. jūnijs), ar ko groza Padomes Direktīvu 66/401/EEK, Padomes Direktīvu 66/402/EEK, Padomes Direktīvu 2002/55/EK un Padomes Direktīvu 2002/57/EK attiecībā uz augu botāniskajiem nosaukumiem, citu organismu zinātniskajiem nosaukumiem un konkrētiem Direktīvu 66/401/EEK, 66/402/EEK un 2002/57/EK pielikumiem, ņemot vērā jaunākās zinātnes un tehnikas atziņas (1)

40

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2009/493/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 25. februāris) par atbalsta shēmām, kas minētas Kopienas pamatnostādnēs par valsts atbalstu saistībā ar TSE testiem, nobeigušos dzīvnieku aizvākšanu un kautuvju atkritumiem – Luksemburgas nepiekrišana priekšlikumiem veikt attiecīgus pasākumus (C 13/04) (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 1089)

71

 

 

2009/494/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 25. jūnijs) par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar īpaši patogēno H5N1 apakštipa putnu gripu Horvātijā un Šveicē (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 4977)  (1)

74

 

 

2009/495/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 26. jūnijs), ar ko groza Lēmumu 2006/415/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnu H5N1 apakštipa putnu gripu Kopienas mājputniem (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 4994)  (1)

77

 

 

Labojums

 

*

Labojums Padomes Regulā (EK) Nr. 261/2008 (2008. gada 17. marts), ar ko uzliek galīgu antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes kompresoru importam (OV L 81, 20.3.2008.)

79

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top