EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:149:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 149, 2009. gada 12. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2009.149.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 149

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 12. jūnijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 492/2009 (2009. gada 25. maijs), ar ko atceļ 14 novecojušas regulas kopējās zivsaimniecības politikas jomā

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 493/2009 (2009. gada 11. jūnijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

4

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 494/2009 (2009. gada 3. jūnijs), ar kuru attiecībā uz 27. starptautisko grāmatvedības standartu groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (1)

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 495/2009 (2009. gada 3. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem noteiktus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002, attiecībā uz 3. starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS) (1)

22

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 496/2009 (2009. gada 11. jūnijs), ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 872/2004 par turpmākiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Libēriju

60

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2009/447/EK

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 25. maijs), ar ko atceļ Direktīvu 83/515/EK un 11 novecojušus lēmumus kopējās zivsaimniecības politikas jomā

62

 

 

2009/448/EK

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 28. maijs), ar ko attiecībā uz De Nederlandsche Bank ārējo revidentu groza Lēmumu 1999/70/EK par dalībvalstu centrālo banku ārējiem revidentiem

64

 

 

Komisija

 

 

2009/449/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 13. maijs) par operatoru atlasi Eiropas sistēmām, kas nodrošina mobilo satelītsakaru pakalpojumus (MSP) (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 3746)

65

 

 

2009/450/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 8. jūnijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā uzskaitīto aviācijas darbību precīzu interpretāciju (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 4293)  (1)

69

 

 

2009/451/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 8. jūnijs) par Apvienotās Karalistes nodomu pieņemt Padomes Regulu (EK) Nr. 4/2009 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 4427)

73

 

 

2009/452/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 11. jūnijs) par antisubsīdiju procedūras izbeigšanu attiecībā uz Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes metāliska nātrija importu

74

 

 

2009/453/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 11. jūnijs) par antidempinga procedūras izbeigšanu attiecībā uz Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes metāliska nātrija importu

76

 

 

2009/454/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 11. jūnijs), ar ko groza Lēmumu 2008/938/EK par to valstu sarakstu, kurām piešķirams īpašais veicināšanas režīms ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai, kā paredzēts Padomes Regulā (EK) Nr. 732/2008 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu laikposmā no 2009. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 4383)

78

 

 

NOLĪGUMI

 

 

Komisija

 

*

Eiropas Kopienas un Dānijas Karalistes Nolīgums par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās

80

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top