EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:116:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 116, 2009. gada 09. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2009.116.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 116

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 9. maijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 377/2009 (2009. gada 8. maijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 378/2009 (2009. gada 8. maijs) par atļauju jaunā veidā lietot Bacillus cereus var. toyoi preparātu kā barības piedevu vaislas trušu mātītēm (atļaujas turētājs – Rubinum S.A.) (1)

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 379/2009 (2009. gada 8. maijs) par atļauju jaunā veidā lietot 6-fitāzi EC 3.1.3.26 kā barības piedevu gaļas cāļiem, gaļas tītariem, dējējvistām, gaļas pīlēm, sivēniem (atšķirtiem), nobarojamām cūkām un sivēnmātēm (atļaujas turētājs – Danisco Animal Nutrition, juridiskā persona – Danisco (UK) Limited) (1)

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 380/2009 (2009. gada 8. maijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 796/2004, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai ieviestu savstarpēju atbilstību, modulāciju un integrēto administrēšanas un kontroles sistēmu, kura paredzēta Padomes Regulā (EK) Nr. 1782/2003, ar ko ievieš kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, kā arī lai ieviestu savstarpēju atbilstību saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 479/2008

9

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 381/2009 (2009. gada 8. maijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2092/2004, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus importa tarifu kvotas piemērošanai Šveices izcelsmes žāvētai atkaulotai liellopu gaļai

16

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Padomes Direktīva 2009/47/EK (2009. gada 5. maijs), ar ko Direktīvu 2006/112/EK groza attiecībā uz samazinātām pievienotās vērtības nodokļa likmēm

18

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2009/373/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 29. aprīlis) par dalībvalstu maksājumu aģentūru grāmatojumu noskaidrošanu attiecībā uz Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētajiem izdevumiem 2008. finanšu gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 3219)

21

 

 

2009/374/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 8. maijs), ar ko groza Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās akta VII pielikuma B papildinājumu attiecībā uz dažiem gaļas, putnu gaļas, zivju, piena un piena produktu nozares uzņēmumiem Rumānijā (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 3390)  (1)

49

 

 

2009/375/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 8. maijs) par to, kā finansē 2009. gada darba programmu par mācību līdzekļiem pārtikas nekaitīguma, dzīvnieku veselības, dzīvnieku labturības un augu veselības jomā

54

 

 

2009/376/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 8. maijs), ar ko groza Lēmumu 2007/716/EK attiecībā uz konkrētiem gaļas un piena nozares uzņēmumiem Bulgārijā (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 3442)  (1)

58

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top