EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:046:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 46, 2009. gada 17. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 46

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 17. februāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 133/2009 (2009. gada 16. februāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 134/2009 (2009. gada 16. februāris), ar ko groza XI pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (1)

3

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2009/127/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 18. decembris) par Sadarbības nolīguma parakstīšanu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par cīņu pret krāpšanu un citām nelikumīgām darbībām, kas apdraud to finanšu intereses

6

Sadarbības nolīgums starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par cīņu pret krāpšanu un citām nelikumīgām darbībām, kas apdraud to finanšu intereses

8

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2009/128/KĀDP (2009. gada 16. februāris), ar ko pagarina pilnvaras Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim Āfrikas Lielo ezeru reģionā

36

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2009/129/KĀDP (2009. gada 16. februāris), ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā (FYROM)

40

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2009/130/KĀDP (2009. gada 16. februāris), ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim Vidusāzijā

43

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2009/131/KĀDP (2009. gada 16. februāris), ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim saistībā ar krīzi Gruzijā

47

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2009/132/KĀDP (2009. gada 16. februāris), ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim Moldovas Republikā

50

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2009/133/KĀDP (2009. gada 16. februāris), ar ko pagarina pilnvaras Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim Dienvidkaukāzā

53

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2009/134/KĀDP (2009. gada 16. februāris), ar ko pagarina pilnvaras Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim Sudānā

57

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2009/135/KĀDP (2009. gada 16. februāris), ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim Afganistānā

61

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2009/136/KĀDP (2009. gada 16. februāris), ar ko pagarina pilnvaras Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim Tuvo Austrumu miera procesā

65

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2009/137/KĀDP (2009. gada 16. februāris), ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim Kosovā

69

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2009/138/KĀDP (2009. gada 16. februāris) par ierobežojošiem pasākumiem pret Somāliju un ar ko atceļ Kopējo nostāju 2002/960/KĀDP

73

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2009/139/KĀDP (2009. gada 16. februāris), ar ko atjauno ierobežojošus pasākumus pret Moldovas Republikas Piedņestras apgabala vadību

76

 

 

Labojums

 

*

Labojums Komisijas Regulā (EK) Nr. 77/2009 (2009. gada 26. janvāris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 314/2004 par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Zimbabvi (OV L 23, 27.1.2009.)

79

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top