EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:009:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 9, 2009. gada 14. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 9

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 14. janvāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 18/2009 (2009. gada 13. janvāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 19/2009 (2009. gada 13. janvāris), ar ko attiecībā uz brīvās darbvietas definīciju, datu vākšanas atsauces datumiem, datu nosūtīšanas specifikācijām un priekšizpēti īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 453/2008 attiecībā uz ceturkšņa statistiku par brīvajām darbvietām Kopienā (1)

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 20/2009 (2009. gada 13. janvāris), ar ko saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 pieņem 2010. gada ad hoc moduļa specifikācijas par darba un ģimenes dzīves saskaņošanu (1)

7

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Padomes Direktīva 2008/118/EK (2008. gada 16. decembris) par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu, ar ko atceļ Direktīvu 92/12/EEK

12

 

*

Komisijas Direktīva 2009/1/EK (2009. gada 7. janvāris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/64/EK par mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu attiecībā uz to otrreizēju izmantojamību, pārstrādājamību un reģenerējamību, lai pielāgotu minēto direktīvu tehnikas sasniegumiem (1)

31

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2009/20/EK

 

*

ES un Jordānijas Asociācijas padomes Lēmums Nr. 1/2008 (2008. gada 10. novembris) attiecībā uz tarifu atcelšanas grafika izveidi Asociācijas nolīguma IV pielikumā minētajām precēm

33

 

 

2009/21/EK

 

*

ES un Marokas Asociācijas padomes Lēmums Nr. 1/2008 (2008. gada 26. novembris), ar ko izveido Sadarbības komiteju muitas lietās, pieņem ekonomikas dialoga grupas reglamentu un groza dažu Asociācijas komitejas apakškomiteju reglamentu

43

 

 

2009/22/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 8. decembris), ar ko ieceļ Eiropas Savienības Militārās komitejas priekšsēdētāju

51

 

 

IETEIKUMI

 

 

Komisija

 

 

2009/23/EK

 

*

Komisijas Ieteikums (2008. gada 19. decembris) par kopīgām pamatnostādnēm attiecībā uz apgrozībai paredzēto euro monētu emisiju un to valsts pusēm (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 8625)

52

 

 

 

*

Piezīme lasītājam (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top