EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:307:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 307, 2008. gada 18. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 307

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 18. novembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1135/2008 (2008. gada 17. novembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1136/2008 (2008. gada 17. novembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 810/2008, ar ko atver tarifu kvotas augstas kvalitātes svaigai, atdzesētai un saldētai liellopu gaļai un saldētai bifeļu gaļai un ar ko nosaka šo kvotu pārvaldību

3

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2008/864/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 30. jūlijs) par Čehijas Republikas dekrēta projektu, ar ko paredz prasības pārtikas piedevām un pārtikas produktu bagātināšanai (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 3963)  (1)

4

 

 

2008/865/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 10. novembris) par hlorāta neiekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un tādu augu aizsardzības līdzekļu atļauju atsaukšanu, kuros ir minētā viela (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 6587)  (1)

7

 

 

2008/866/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 12. novembris) par neatliekamajiem pasākumiem, ar ko pārtrauc lietošanai pārtikā paredzētu konkrētu gliemeņu importu no Peru (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 6732)  (1)

9

 

 

IETEIKUMI

 

 

Komisija

 

 

2008/867/EK

 

*

Komisijas Ieteikums (2008. gada 3. oktobris) par tādu cilvēku aktīvu integrāciju, kuri ir atstumti no darba tirgus (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 5737)

11

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Lēmums 2008/868/KĀDP (2008. gada 13. oktobris) par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju par Krievijas Federācijas dalību Eiropas Savienības militārajā operācijā Čadas Republikā un Centrālāfrikas Republikā (operācija EUFOR Tchad/RCA)

15

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju par Krievijas Federācijas dalību Eiropas Savienības militārajā operācijā Čadas Republikā un Centrālāfrikas Republikā (EUFOR Tchad/RCA)

16

 

 

Labojums

 

*

Labojums Komisijas 2001. gada 25. aprīļa Regulā (EK) Nr. 807/2001, ar kuru groza I, II un III pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos (OV L 118, 27.4.2001.) (Īpašais izdevums latviešu valodā 3. nodaļa, 32. sējums, 135. lpp.)

21

 

*

Labojumi Padomes Regulā (EK) Nr. 1182/2007 (2007. gada 26. septembris), ar ko paredz īpašus noteikumus augļu un dārzeņu nozarei un ar ko groza Direktīvas 2001/112/EK un 2001/113/EK un Regulas (EEK) Nr. 827/68, (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96, (EK) Nr. 2826/2000, (EK) Nr. 1782/2003 un (EK) Nr. 318/2006, kā arī atceļ Regulu (EK) Nr. 2202/96 (OV L 273, 17.10.2007.)

22

 

 

 

*

Piezīme lasītājam (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top