EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:281:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 281, 2008. gada 24. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 281

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 24. oktobris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1040/2008 (2008. gada 23. oktobris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1041/2008 (2008. gada 23. oktobris), ar ko nosaka konkrētus sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz palīdzības piešķiršanu tās liellopu un teļa gaļas eksportam, uz kuru Kanādā var attiecināt īpašu importa režīmu (Kodificēta versija)

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1042/2008 (2008. gada 23. oktobris), ar ko nosaka nepiešķirt eksporta kompensācijas par sviestu saistībā ar pastāvīgo konkursu, kurš paredzēts ar Regulu (EK) Nr. 619/2008

7

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1043/2008 (2008. gada 23. oktobris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas cūkgaļas nozarē

8

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1044/2008 (2008. gada 23. oktobris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas liellopu gaļas nozarē

10

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1045/2008 (2008. gada 23. oktobris), ar ko nosaka reprezentatīvās cenas mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam, un groza Regulu (EK) Nr. 1484/95

14

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2008/809/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 14. oktobris) par dažu vielu neiekļaušanu I, IA vai IB pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 5894)  (1)

16

 

 

2008/810/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 21. oktobris) par Kopienas finansiālo atbalstu atsevišķu Kopienas references laboratoriju darbībai dzīvnieku veselības un dzīvu dzīvnieku jomā 2008. gada otrajā pusgadā (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 5976)

30

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

 

2008/811/EK

 

*

EK un Šveices Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 2/2008 (2008. gada 24. septembris), ar ko aizstāj 2. protokola III tabulu un IV tabulas b) punktu

32

 

 

Labojums

 

*

Labojums Komisijas Lēmumā 2008/97/EK (2008. gada 30. janvāris), ar kuru groza Lēmumu 93/52/EEK attiecībā uz noteiktu Itālijas administratīvo reģionu pasludināšanu par oficiāli brīviem no brucelozes (B. melitensis) un Lēmumu 2003/467/EK attiecībā uz noteiktu Itālijas administratīvo reģionu pasludināšanu par oficiāli brīviem no govju tuberkulozes un govju brucelozes un par noteiktu Polijas administratīvo reģionu pasludināšanu par oficiāli brīviem no govju enzootiskās leikozes (OV L 32, 6.2.2008.)

35

 

 

 

*

Piezīme lasītājam (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top