EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:132:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 132, 2008. gada 22. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 132

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 22. maijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 435/2008 (2008. gada 19. maijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1371/2005, ar ko Amerikas Savienoto Valstu un Krievijas izcelsmes orientēta grauda struktūras elektrotehniskā silīcijtērauda plakanu velmējumu importu apliek ar galīgo antidempinga maksājumu un atceļ antidempinga maksājumus, kurus ar Regulu (EK) Nr. 1371/2005 noteica Krievijas izcelsmes orientēta grauda struktūras elektrotehniskā silīcijtērauda plakaniem velmējumiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 436/2008 (2008. gada 21. maijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 437/2008 (2008. gada 21. maijs), ar ko groza VII, X un XI pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1774/2002 attiecībā uz tāda piena un piena produktu pārstrādi, kas definēti kā trešās kategorijas materiāls (1)

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 438/2008 (2008. gada 21. maijs) par dažu Aizsargāto cilmes vietu nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā iekļauto nosaukumu reģistrācijas anulēšanu (Löwensteiner Mineralquelle (ACVN), Bad Niedernauer Quelle (ACVN), Kisslegger Mineralquelle (ACVN), Teinacher Mineralquellen (ACVN), Lieler Quelle (ACVN), Gemminger Mineralquelle (ACVN), Überkinger Mineralquellen (ACVN))

14

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 439/2008 (2008. gada 21. maijs), ar ko attiecībā uz zvejniecības produktu importu no Fidži groza Regulas (EK) Nr. 2076/2005 II pielikumu (1)

16

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2008/383/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 30. aprīlis), ar kuru eksprespasta un kurjerpasta pakalpojumiem Itālijā piemēro atbrīvojumu no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 1642)  (1)

18

 

 

2008/384/EK

 

*

Komisijas Lēmums, (2008. gada 21. maijs), ar ko groza Lēmumu 2005/622/EK, ar kuru apstiprina saistības, kas piedāvātas saistībā ar antidempinga procedūru attiecībā uz tādu elektrotehniskā silīcijtērauda ražojumu ar orientētu graudu importu, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs un Krievijā

20

 

 

Labojums

 

*

Labojums Padomes Lēmumā 2008/373/EK (2008. gada 28. aprīlis) par to, lai noslēgtu nolīgumu, ar kuru groza Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas tika parakstīts Kotonū 2000. gada 23. jūnijā (OV L 129, 17.5.2008.)

22

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top