EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:115:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 115, 2008. gada 29. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 115

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 29. aprīlis


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 380/2008 (2008. gada 18. aprīlis), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1030/2002, ar ko nosaka vienotu uzturēšanās atļauju formu trešo valstu pilsoņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 381/2008 (2008. gada 28. aprīlis), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

8

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 382/2008 (2008. gada 21. aprīlis) par importa un eksporta licenču piemērošanas noteikumiem liellopu [un teļa] gaļas nozarē (Pārstrādāta redakcija)

10

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2008/336/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 14. aprīlis), ar ko ieceļ un nomaina Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra valdes locekļus

32

 

 

Komisija

 

 

2008/337/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 24. aprīlis), ar ko groza Lēmumu 2006/968/EC, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 21/2004 par norādījumiem un procedūrām aitu un kazu elektroniskajai identificēšanai (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 1571)  (1)

33

 

 

2008/338/EK

 

*

Komisijas Lēmums, (2008. gada 24. aprīlis), ar ko groza Lēmuma 2004/438/EK I pielikumu, kas attiecas uz svaigpienu un svaigpiena produktiem no Austrālijas, pienu un piena produktiem no Serbijas un minētajā pielikumā atjaunina ierakstu par Šveici (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 1587)  (1)

35

 

 

2008/339/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 25. aprīlis), ar ko groza XI pielikumu Padomes Direktīvai 2003/85/EK attiecībā uz tādu laboratoriju sarakstu, kuras ir pilnvarotas rīkoties ar dzīvu mutes un nagu sērgas vīrusu (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 1577)  (1)

39

 

 

2008/340/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 25. aprīlis), ar kuru groza Komisijas Lēmumu 2006/133/EK, ar ko dalībvalstīm pieprasa veikt īslaicīgus papildu pasākumus pret Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (priedes koksnes nematode) izplatību tajās Portugāles teritorijās, kurās iespējama tās izplatība (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 1580)

41

 

 

2008/341/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 25. aprīlis), ar ko nosaka, kādiem Kopienas kritērijiem atbilst valsts programmas par atsevišķu dzīvnieku slimību un zoonožu apkarošanu, kontroli un uzraudzību (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 1588)  (1)

44

 

 

NOLĪGUMI

 

 

Padome

 

*

Paziņojums par to, ka stājas spēkā Partnerības un sadarbības nolīguma protokols, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Krievijas Federāciju, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

47

 

 

Labojums

 

*

Labojums informācijā par to, ka stājas spēkā Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par izvedmuitas nodokļiem (OV L 112, 24.4.2008.)

48

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top