EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:112:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 112, 2008. gada 24. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 112

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 24. aprīlis


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 362/2008 (2008. gada 14. aprīlis), ar ko attiecībā uz to sekundāro mērķa mainīgo lielumu 2009. gada sarakstu, kuri attiecas uz materiālo nenodrošinātību, īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (1)

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 363/2008 (2008. gada 23. aprīlis), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

12

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 364/2008 (2008. gada 23. aprīlis), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 716/2007 attiecībā uz statistikas par ārvalstu saistītiem uzņēmumiem nosūtīšanas tehnisko formātu un dalībvalstīm piešķiramajām atkāpēm

14

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 365/2008 (2008. gada 23. aprīlis), ar ko pieņem 2010., 2011. un 2012. gada ad hoc moduļu programmu darbaspēka izlases veida apsekojumam, kas paredzēts Padomes Regulā (EK) Nr. 577/98 (1)

22

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2008/325/EK, Euratom

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 18. aprīlis), ar ko ieceļ amatā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli no Beļģijas

25

 

 

Komisija

 

 

2008/326/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 11. aprīlis), ar ko pielāgo korekcijas koeficientus, kurus no 2007. gada 1. februāra, 2007. gada 1. marta, 2007. gada 1. aprīļa, 2007. gada 1. maija un 2007. gada 1. jūnija piemēro trešās valstīs strādājošo Eiropas Kopienu ierēdņu, pagaidu darbinieku un līgumdarbinieku atalgojumam

26

 

 

2008/327/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 21. aprīlis), ar ko atkāpjas no dažiem noteikumiem Lēmumā 2006/923/EK par Kopienas 2006. un 2007. gada finansiālo ieguldījumu, lai segtu Portugālei radušos izdevumus, apkarojot Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (priežu koksnes nematodi) (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 1444)

29

 

 

NOLĪGUMI

 

 

Padome

 

*

Informācija par to, ka stājas spēkā Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par izvedmuitas nodokļiem

31

 

 

Labojums

 

*

Labojums Komisijas 1983. gada 28. marta Direktīvā 83/190/EEK, ar ko pielāgo tehnikas attīstībai Padomes Direktīvu 78/764/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz vadītāja sēdekli lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoros (OV L 109, 26.4.1983.) (Īpašais izdevums latviešu valodā, 13. nodaļa, 7. sējums, 3. lpp.)

32

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top