EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:083:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 83, 2008. gada 26. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 83

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 26. marts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 272/2008 (2008. gada 25. marts), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2008/261/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 28. februāris) par Protokola parakstīšanu Eiropas Kopienas vārdā starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā un par dažu tā noteikumu provizorisku piemērošanu

3

 

 

2008/262/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 28. februāris) par Protokola parakstīšanu Eiropas Savienības vārdā starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā un par dažu tā noteikumu provizorisku piemērošanu

5

 

 

Komisija

 

 

2008/263/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 27. jūnijs) par valsts atbalstu C 50/2006 (ex NN 68/2006, CP 102/2006), ko Austrija sniedza BAWAG-PSK (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 3038)  (1)

7

 

 

2008/264/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 25. marts) par ugunsdrošības prasībām, kas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2001/95/EK jāizpilda ar Eiropas standartiem attiecībā uz cigaretēm (1)

35

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

 

2008/265/EK

 

*

ES un Šveices Jauktās komitejas, kas izveidota ar Eiropas Savienības, Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumu par šīs valsts iesaistīšanu šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā, Lēmums Nr. 1/2008 (2008. gada 28. februāris), ar ko tā groza savu reglamentu

37

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Lēmums 2008/266/KĀDP (2008. gada 28. janvāris) par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Čadas Republiku par Eiropas Savienības vadīto spēku statusu Čadas Republikā

39

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Čadas Republiku par Eiropas Savienības vadīto spēku statusu Čadas Republikā

40

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top