EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:060:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 60, 2008. gada 05. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 60

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 5. marts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 199/2008 (2008. gada 25. februāris) par Kopienas sistēmas izveidi datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai zivsaimniecības nozarē un par atbalstu zinātniskā padoma izstrādei saistībā ar kopējo zivsaimniecības politiku

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 200/2008 (2008. gada 4. marts), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

13

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 201/2008 (2008. gada 4. marts), ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1109/2007 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2007./2008. saimnieciskajā gadā

15

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 202/2008 (2008. gada 4. marts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 178/2002 attiecībā uz Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes zinātnes ekspertu grupu skaitu un nosaukumiem (1)

17

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 203/2008 (2008. gada 4. marts), ar kuru attiecībā uz gamitromicīnu groza III pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes produktos (1)

18

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 204/2008 (2008. gada 4. marts), ar ko nosaka ievedmuitas nodokli, ko no 2008. gada 5. marta piemēro daļēji slīpētiem vai slīpētiem rīsiem

21

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2008/188/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 18. februāris) par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Maldivu Republiku par konkrētiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem

22

 

 

2008/189/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 18. februāris), lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Gruzijas valdību par dažiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem

23

 

 

2008/190/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 18. februāris), lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Moldovas Republiku par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

24

 

 

2008/191/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 18. februāris), lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Libānas Republiku par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

25

 

 

2008/192/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 18. februāris), lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Urugvajas Austrumu Republiku par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

26

 

 

2008/193/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 18. februāris), lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Horvātijas Republiku par dažiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem

27

 

 

2008/194/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 18. februāris), lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Singapūras Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

28

 

 

2008/195/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 18. februāris), lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Kirgizstānas Republiku par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

29

 

 

2008/196/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 18. februāris), lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Malaizijas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

30

 

 

2008/197/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 18. februāris), lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Paragvajas Republiku par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

31

 

 

2008/198/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 18. februāris), lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

32

 

 

2008/199/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 28. februāris) par protokola noslēgšanu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ēģiptes Arābu Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

33

 

 

Komisija

 

 

2008/200/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 20. februāris), ar ko beidz pārbaudes procedūru par Argentīnas piemēroto tirdzniecības praksi saistībā ar tekstilizstrādājumu un apģērbu importu

34

 

 

2008/201/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 28. februāris), ar kuru Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūru izraugās par iestādi noteiktu uzdevumu veikšanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1042/2006 un groza Lēmumu 2007/166/EK, ar ko pieņem Kopienas zvejas inspektoru un inspekcijas līdzekļu sarakstu

36

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top