EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:015:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 15, 2008. gada 18. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 15

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 18. janvāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 31/2008 (2007. gada 15. novembris), lai noslēgtu Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Madagaskaras Republiku

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 32/2008 (2008. gada 17. janvāris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 33/2008 (2008. gada 17. janvāris), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Direktīvas 91/414/EEK piemērošanai attiecībā uz parasto un paātrināto procedūru to darbīgo vielu novērtēšanai, kas veidoja darba programmas daļu, kura minēta šīs direktīvas 8. panta 2. punktā, bet nav iekļautas I pielikumā (1)

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 34/2008 (2008. gada 17. janvāris), ar ko nosaka reprezentatīvās cenas mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam, un groza Regulu (EK) Nr. 1484/95

13

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 35/2008 (2008. gada 17. janvāris), ar kuru nepiešķir eksporta kompensāciju par sviestu saistībā ar uzaicinājumu piedalīties pastāvīgā konkursā, ko paredz Regula (EK) Nr. 581/2004

15

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 36/2008 (2008. gada 17. janvāris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par liellopu un teļa gaļu

16

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 37/2008 (2008. gada 17. janvāris), ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1109/2007 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2007./2008. saimnieciskajā gadā

20

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 38/2008 (2008. gada 17. janvāris) par rīsu ievešanas atļauju izsniegšanu saskaņā ar tarifa kvotām, kas ar Regulu (EK) Nr. 1529/2007 atvērtas 2008. gada janvāra apakšperiodam

22

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 39/2008 (2008. gada 17. janvāris), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem piena produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

25

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2008/58/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 26. novembris), ar ko atļauj Austrijas vīnkopības B zonā ražotas vīnogu misas un vīna paskābināšanu 2007./2008. tirdzniecības gadā (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 5615)

28

 

 

2008/59/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 18. decembris), ar ko pielāgo korekcijas koeficientus, kurus no 2006. gada 1. augusta, 2006. gada 1. septembra, 2006. gada 1. oktobra, 2006. gada 1. novembra, 2006. gada 1. decembra un 2007. gada 1. janvāra piemēro trešās valstīs strādājošo Eiropas Kopienu ierēdņu, pagaidu darbinieku un līgumdarbinieku atalgojumam, kā arī atalgojumam konkrētiem ierēdņiem, kas paliek amatā abās jaunajās dalībvalstīs uz laiku ne ilgāku par deviņpadsmit mēnešiem pēc abu jauno dalībvalstu pievienošanās

29

 

 

2008/60/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 21. decembris), ar ko Lēmumu 2003/548/EK groza attiecībā uz noteikta veida nomāto līniju svītrošanu nomāto līniju minimālajā kopumā (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 6635)  (1)

32

 

 

2008/61/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 17. janvāris), ar ko groza Padomes Lēmuma 79/542/EEK II pielikumu attiecībā uz svaigas liellopu gaļas importu no Brazīlijas (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 28)  (1)

33

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top