EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:303:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 303, 2007. gada 21. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 303

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 21. novembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1351/2007 (2007. gada 20. novembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1352/2007 (2007. gada 16. novembris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1353/2007 (2007. gada 20. novembris), ar kuru attiecībā uz monenzīnu, lasalocīdu un tilvalozīnu groza I pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes produktos (1)

6

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2007/745/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 28. septembris), lai parakstītu un provizoriski piemērotu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju audiovizuālajā jomā, ar kuru paredz noteikumus un nosacījumus Šveices Konfederācijas dalībai Kopienas programmā Media 2007, un Nobeiguma aktu

9

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju audiovizuālajā jomā, ar kuru paredz noteikumus un nosacījumus Šveices Konfederācijas dalībai kopienas programmā Media 2007

11

Nobeiguma akts

20

 

 

Komisija

 

 

2007/746/EK

 

*

Komisijas Lēmums 2007. gada 19. novembris, ar ko groza Lēmumu 2007/554/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem pret mutes un nagu sērgu Apvienotajā Karalistē (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 5533)  (1)

24

 

 

2007/747/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 19. novembris), ar kuru atzīst sertifikācijas procedūras atbilstīgi 9. pantam Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 761/2001, ar ko organizācijām atļauj brīvprātīgi piedalīties Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS), un ar kuru atceļ Lēmumu 97/264/EK (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 5291)  (1)

37

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2007/748/KĀDP (2007. gada 19. novembris), ar kuru groza Vienoto rīcību 2007/87/KĀDP, ar ko groza Eiropas Savienības Īpašā pārstāvja Bosnijā un Hercegovinā pilnvaras un pagarina to termiņu

38

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2007/749/KĀDP (2007. gada 19. novembris), par Eiropas Savienības Policijas misiju (ESPM) Bosnijā un Hercegovinā (BiH)

40

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top