EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:253:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 253, 2007. gada 28. septembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 253

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 28. septembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1107/2007 (2007. gada 26. septembris), ar kuru izdara atkāpi no Regulas (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, attiecībā uz zemes atstāšanu atmatā 2008. gadā

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1108/2007 (2007. gada 27. septembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1109/2007 (2007. gada 27. septembris), ar kuru nosaka reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2007./2008. saimnieciskajā gadā

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1110/2007 (2007. gada 27. septembris), ar kuru nosaka reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus melasēm cukura nozarē, ko piemēro no 2007. gada 1. oktobra

7

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1111/2007 (2007. gada 27. septembris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par baltā cukura un jēlcukura izvedumiem bez turpmākas apstrādes

9

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1112/2007 (2007. gada 27. septembris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par sīrupa un noteiktu citu cukura produktu izvedumiem bez turpmākas apstrādes

11

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1113/2007 (2007. gada 27. septembris), ar ko nosaka maksimālo eksporta kompensāciju baltajam cukuram pastāvīgā konkursā, kuru paredz Regula (EK) Nr. 900/2007

13

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1114/2007 (2007. gada 27. septembris), ar kuru nosaka, ka pastāvīgā konkursā, ko paredz Regula (EK) Nr. 38/2007, visi piedāvājumi attiecībā uz balto cukuru ir jānoraida

14

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1115/2007 (2007. gada 27. septembris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par produktiem, kuri pārstrādāti no labības un rīsiem

15

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1116/2007 (2007. gada 27. septembris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par dzīvnieku barības maisījumu uz labības bāzes

18

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1117/2007 (2007. gada 27. septembris), ar ko nosaka ražošanas kompensācijas labības nozarēs

20

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1118/2007 (2007. gada 27. septembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1555/96 par apjomiem, kuri iedarbina papildu nodokļu uzlikšanas mehānismu attiecībā uz tomātiem

21

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1119/2007 (2007. gada 27. septembris), ar kuru paredz atkāpi no Regulas (EK) Nr. 581/2004, ar ko izsludina pastāvīgu konkursu uz eksporta kompensācijām par noteiktu veidu sviestu, un Regulas (EK) Nr. 582/2004, ar ko izsludina pastāvīgu konkursu par sausā vājpiena eksporta kompensācijām

23

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1120/2007 (2007. gada 27. septembris), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem piena produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

25

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1121/2007 (2007. gada 27. septembris), ar ko nosaka kompensācijas likmes dažiem labības un rīsu produktiem, kurus eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

28

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1122/2007 (2007. gada 27. septembris), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

32

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1123/2007 (2007. gada 27. septembris) par rīsu ievešanas atļauju izdošanu saskaņā ar tarifu kvotām, kas ar Regulu (EK) Nr. 327/98 atvērtas 2007. gada septembra apakšperiodam

34

 

 

II   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2007/620/EK, Euratom

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 26. septembris), ar ko ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli no Latvijas

37

 

 

2007/621/EK, Euratom

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 26. septembris), ar ko ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli no Dānijas

38

 

 

2007/622/EK, Euratom

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 26. septembris), ar ko ieceļ amatā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli no Itālijas un groza Lēmumus 2006/524/EK, Euratom un 2006/651/EK, Euratom

39

 

 

Komisija

 

 

2007/623/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 31. augusts), ar ko izveido augsta līmeņa neatkarīgu ieinteresēto personu grupu ar administratīvo slogu saistītiem jautājumiem

40

 

 

2007/624/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 27. septembris), ar ko groza Lēmumu 2006/800/EK, lai pagarinātu piemērošanas laiku plāniem klasiskā cūku mēra izskaušanai savvaļas cūku vidū un šo cūku ārkārtas vakcinācijai pret šo slimību Bulgārijā (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 4457)

43

 

 

2007/625/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 27. septembris), ar ko groza Lēmumu 2006/802/EK, lai pagarinātu piemērošanas laiku plāniem par klasiskā cūku mēra izplatības apkarošanu savvaļas cūku vidū un par savvaļas cūku un saimniecībās turēto cūku ārkārtas vakcināciju pret klasisko cūku mēri Rumānijā (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 4458)

44

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top